Foto: Fredrik Jonsving

Drygt 19 miljoner investeras i hästforskning

Åtta nya och 15 befintliga forskningsprojekt beviljas anslag av Stiftelsen Hästforskning för kommande år. Så här fördelas pengarna.

Totalt handlar det om drygt 19 miljoner kronor som fördelas ut på de olika projekten. Fem av de nya projekten ligger inom programområdet veterinärmedicin husdjursvetenskap och teknikvetenskap. Det handlar bland annat om kopplingen mellan fång och förhöjda insulinninivåer i blodet, identifiering av gener med negativ effekt på hästens hälsa, orsak till knähälta hos sporthästar, nervsjukdomen polyneuropati och kontroll av parasiten stor blodmask.

Välfärd

Tre projekt inom programområdet samhällsvetenskap och humaniora beviljas också nya anslag. De behandlar hästens roll i de norska och svenska samhällena, förskolebarn på ridskola i relation till säkerhet och hästvälfärd – samt intervjuer om stallägares syn på förbättrad hästvälfärd.

Samarbete

– Det var som vanligt en tuff uppgift att med tuffa ekonomiska ramar sålla ut de bästa projekten med högsta relevans och vetenskapliga kvalitet. Men jag tycker ändå det blev en bra fördelning inom och mellan de två programområdena. Det var också positivt att hälften var samverkansprojekt mellan Sverige och Norge, säger Peter Kallings, avgående forskningschef på Stiftelsen Hästforskning i ett pressmeddelande.

Här kan du se hur mycket varje projekt får.

Här är de nya forskningarna

Störd glukagonmetabolism – en direkt orsak till hyperinsulinemi och fång hos häst? (Johan Bröjer, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU).

Identifiering av gener med negativ inverkan på hästens hälsa och välbefinnande: Ett ramverk baserat på helgenomsekvensering och bioinformatik på häst (Sofia Mikko, SLU).

Finns ”hopparknä” hos häst? – En studie av patellardesmopati som orsak till knähälta hos sporthästar (Marie Rhodin, SLU och Cathrine Fjordbakk, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU).

Strongylus vulgaris: Alternativa metoder till läkemedel för kontroll av parasitsmitta (Eva Tydén, SLU).

Forståelse av etiologien bak acquired equine polyneuropathy via studier av Schwanske celle kulturer (Siv Hanche-Olsen, NMBU och Gittan Gröndahl, Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA).

Hestesektoren i Norge og Sverige: Betydning for miljø, økonomi og lokalsamfunnet (Bjørn Egil Flø, Norsk institutt for bioøkonomi och Anders Larsson, SLU).

Är de för små för att rida? En studie av ridskolornas aktiviteter för förskolebarn från säkerhets- och hästvälfärdsperspektiv (Susanna Hedenborg, Malmö Universitet och Oskar Solenes, Molde Universitet).

En mänsklig sida av hästvälfärden (Petra Andersson, Göteborgs Universitet).

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.