Hjälm Ridhjälm

Efter sexuella övergrepp drogs licensen in – idag tas ”Tränarmålet” upp i Hovrätten

Idag inleds huvudförhandlingar i Hovrätten i målet rörande Svenska Ridsportförbundet och den tränare som anser sig fått sin tränardiplomering felaktigt indragen. Målet handlar på ett principiellt plan om idrottens självständighet i rättsfrågor.

Text från Svenska Ridsportförbundet:

Svenska Ridsportförbundet drog 2017 in en tränares tränardiplomering, mot bakgrund av sexuella övergrepp och trakasserier. Tränaren lämnade sedan hösten 2020 in en stämningsansökan mot Svenska Ridsportförbundet där tränaren krävde skadestånd och att få tillbaka sin diplomering. Tingsrätten avslog i november 2020 tränarens ansökan om skadestånd men upphävde däremot Svenska Ridsportförbundets beslut att frånta tränarens diplomering. Svenska Ridsportförbundet överklagade beslutet angående diplomeringen till Hovrätten.

– Idrottens verktygslåda räcker idag inte till när det som inte får hända ändå sker och det är därför mycket oroande att en allmän domstol ska kunna ta ifrån oss de verktyg vi faktiskt har. Vi står fast vid att en allmän domstol inte ska kunna upphäva ett beslut taget inom idrotten och vi kommer också att fortsätta kämpa för att förstärka idrottens regelverk, säger Svenska Ridsportförbundets ordförande Ulf Brömster.

– Sexuella övergrepp och trakasserier är fullständigt oacceptabelt och vi måste ha svängrum att agera för att göra ridsporten till en trygg plats. Vi tycker att det inte bara var vår rättighet utan även vår skyldighet att dra in tränarens diplomering.

Huvudförhandlingarna i Hovrätten inleds den 6 september med slutpläderingar den 9 september. Domen meddelas normalt inom tre veckor.

Tränaren medverkade i somras i SR-dokumentären Hästkarlar och stalltjejer > > >

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.