Gittan Gröndahl Göran Åkerström

EHV-1: Så vill FEI stoppa smittan – lista med nya rekommendationer

Två svenskar ingår i FEI:s expertgrupp som ska hejda smittan av EHV-1.

FEI:s veterinära arbetsgrupp har bildats för att övervaka utvecklingen av utbrottet av EHV-1 och bistå med specialistråd om hur man hanterar och förebygger visuret i framtiden.

Gruppen består av de ledande experterna på EHV-1 Gittan Gröndahl från SVA i Sverige, irländska professorn Ann Cullinan, Richard Newton från Storbritannien och från FEI dess veterinära chef Göran Åkerström, seniora veterinärrådgivaren Caterina Termine och ordföranden i FEI:s veterinära kommitté Jenny Hall.

Gruppen ska publicera sina rapporter och rekommendationer veckovis. På sitt första möte diskuterade man gentypning, hur utbrottet utvecklats och rutiner och förebyggande åtgärder vid återgång till tävling.

Gentypningen är hittills något av ett mysterium, då det här utbrottet av EHV-1 inte har samma markör i sitt DNA som andra utbrott med neurologiska symptom har haft tidigare.

Gruppen konstaterar att det behövs bättre smittspårning och att FEI måste ha större befogenheter vid framtida FEI-event i händelse av ett EHV-utbrott.

En oro som gruppen noterade är att EHV är en endemisk sjukdom i hela världen som är märkbar i endast ett fåtal länder – men om den blir noterbar i fler länder kan det leda till minskad rapportering och kommande utbrott kan bli svårare att hantera.

De närmaste två veckorna ser man följande riskfaktorer:

• Transporter av hästar kan orsaka ökad stress och utlösa fler virusutbrott och fler bekräftade fall av EHV-1.

• Viruset kan förväntas fortsätta sprida sig eftersom det rör sig långsamt genom grupper av hästar. Det kan dröja innan nyligen smittade hästar kan släppas ur karantän.

• Vi måste anstränga oss att för att inte släppa in viruset på kommande tävlingar och för att ha beredskap för att hantera en spridning om den skulle uppstå.

Återgång till tävlan:

Gruppen ser två nyckelområden för återgång till tävlan – villkor för anmälan och hanteringen av hästar på tävlingsplatsen. De rekommenderar:

• Hälsointyg innan hästen reser
• Testning innan hästen får förflyttas
• Utökad veterinärundersökning vid ankomst
• Restriktioner för tävlingarnas storlek
• Större avstånd mellan hästarna
• Rutinmässig hälsokontroll

I flera fall finns regler redan på plats för att åstadkomma ovanstående.

Grupper har sitt nästa möte om en vecka, den 25 mars.

Hela rapporten hos FEI > > >

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.