Samarbete mellan Ebony Horse Club i Storbritannien och Hufvudsta ridklubb i Solna.

EU-projekt hos Hufvudsta ridklubb ger fler tillgång till stallet

EU-projektet ”Saddle Up” ska ge fler tillgång till stallet. Solna Stad och Hufvudsta ridklubb samarbetar med brittiska Ebony Horse Club, vars inkluderande rid- och ungdomsverksamhet är uppmärksammad världen över.

Ett stort europeiskt ungdomsprojekt ska göra stallet tillgängligt för fler. Projektet, som kallas ”Saddle Up!”, ska skapa förutsättningar för fler unga att ta del av stallets alla fördelar.

-I stallet kan man behöva göra riskbedömningar, fatta snabba beslut och vara lösningsinriktad, säger Li Åsebring, projektledare för initiativet från Solna Stad i ett pressmeddelande. När du kommunicerar med en häst måste du även vara tydlig och konsekvent, egenskaper som kan komma väl till pass till exempel på en arbetsplats.
I projektet menar man att det finns forskningsstöd för att stallmiljö främjar entreprenöriellt tänkande och ledaregenskaper och att i stallet kan unga människor tillsammans med andra erbjudas unika möjligheter för personlig utveckling och välmående.
Man ser också hur man i stallet tränar förmågan att på ett naturligt sätt ta eget ansvar och vara rättvis, både i relation till djuren och andra människor. Man har också tittat på studier som visar att ridning har stor positiv inverkan på både psykisk och fysisk hälsa och därför ofta används som ett verktyg inom rehabilitering.

Andra studier pekar dock på att unga från socioekonomiskt privilegierade grupper är starkt överrepresenterade inom landets ridklubbar, liksom unga som är svenskfödda och/ eller har svenskfödda föräldrar. Den bilden har i stort sett varit oförändrad sedan de första studierna gjordes, för drygt 25 år sedan.

Med detta projekt vill man skapa möjligheter för fler unga att upptäcka och få ta del av stallets alla fördelar, oavsett förutsättningar som socioekonomisk bakgrund. I projektet samarbetar ungdomar utan tidigare hästerfarenhet med ungdomar som är vana att rida och hantera hästar. Tillsammans ska gruppen inte bara lära sig mer om hästar och ridning, utan även få fördjupad kunskap om entreprenörskap, idéutveckling och ledarskap.

Ebony Horse Club i Storbritannien.

I det ettåriga projektet samarbetar den internationella ungdomsverksamheten i Solna Stad med Hufvudsta Ridskola och Ebony Horse Club från England, vars inkluderande rid- och ungdomsverksamhet är uppmärksammad världen över. I april kommer 20 ungdomar från Sverige och England att delta i en veckas aktiviteter, både på och utanför stallbacken. Bland annat ska gruppen få träffa John Rickett (problemlösare/hästtränare), Nina Rademaekers (GP-ryttare och influencer), Lars Andersson (hovslagare) samt Eva Olsson (veterinär, Mälarkliniken).

”Saddle Up!” är finansierat genom EU-programmet Erasmus+. Projekt som stöds av bidraget ska främja solidaritet mellan ungdomar samt skapa förutsättningar för dem att bli medvetna om sociala och kulturella skillnader, lära av varandra, utveckla sin entreprenörsanda samt sin känsla av europeiskt medborgarskap. Projekten ska bygga på icke-formellt lärande; Det lärande som sker utanför klassrummet genom andra metoder än föreläsningar.


Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.