Foto: Beridna högvakten /Marielle A. Gueye

Färre hästar i Beridna vaktparaden

Livgardet meddelar nu att man på grund av generationsskifte bland hästarna kommer att ha färre hästar än vanligt i den beridna vaktparaden. Normalt rider 52 ekipage i paraden, men nu kan det bli färre, som lägst 42 ekipage, under en tid och ibland med något färre instrument än vanligt.

Det pågår ett generationsskifte bland hästarna på Livgardets Kavallerikasern i Stockholm, där många hästar har pensionerats och nya, unga hästar kommer till. Nu har man växlat upp och börjar köpa in fler hästar. Tanken är att det också ska finnas ett något större hästbestånd som ska ge större flexibilitet.
En del i det arbetet är Optionsprogrammet och Visningsdagarna, som vi har skrivit om tidigare.

Nu meddelar man också att det under en tid blir färre hästar i den beridna vaktparaden medan man genomför generationsskiftet.

– Både Försvarsmakten och Föreningen lägger nu extra resurser på detta, och prognosen är god. Ett antal hästar håller på att tränas in. Vi har duktiga beridare och soldater som arbetar för fullt. Föreningen gör också ett jättejobb med att hitta nya hästar, men det är en process som tar tid och den kommer pågå i flera år, säger Petri Nylander, chef för Kavalleriavdelningen på Livgardet på Försvarsmaktens hemsida.

– Vi är helt överens med Försvarsmakten om dessa åtgärder. En ökning av hästbeståndet kommer att ge en större flexibilitet, säger Hans Eriksson, tillförordnad generalsekreterare, Föreningen för den Beridna Högvakten.

Normalt ingår 52 ekipage i den beridna vaktparaden, med Livgardets dragonmusikkår i täten med 16 musiker samt en pukslagare och en stavförare. De följs av högvaktens vaktstyrka från Livbataljonen med 32 soldater och två befäl. Framöver kan det istället bli färre ekipage, som lägst 42, och ibland med något färre instrument än vanligt.

– Med alla de åtgärder vi nu gemensamt satt in hoppas vi kunna vara uppe i en normal nivå inom cirka tre år. Men det är en process och många aspekter måste fungera för att nå en hög kvalitet och hög säkerhet med de nya hästarna, säger Petri Nylander.

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.