veterinär sjukvård sjuk skada spruta vaccin

FEI inför tillfälliga vaccinationsregler på grund av vaccinbrist

På grund av den stora bristen på influensavaccin för hästar i Europa har FEI:s (internationella ridsportförbundet) godkänt ett tillfälligt undantag i de veterinära reglerna.

Vid sitt möte igår torsdag 8 september beslutade FEI att förlänga intervallerna för boostervaccinationer från 6 månader till 12 månader kombinerat med ökad kontroll och högre nivåer av biosäkerhet.

Hittills har artikel 1003 i de veterinära reglerna krävt att påfyllnadsdos av influensavaccin ska ges inom 6 månader (+21 dagar) fram till tävlan och inte inom sju dagar från tävlingen.

Nu införs en tillfällig regeländring som gäller från 1 oktober 2022 till 1 april 2023, där hästar får tävla om de fått sin senaste påfyllnadsdos inom 12 månader men inte inom sju dagar från tävling.
I övrigt måste alla andra bestämmelser i artikel 1003 följas.

Under den här persioden kommer reglerna som gäller testning för det fruktade EHV-1-viruset också att inkludera testning för hästinfluensa.

Bristen på vaccin orsakas av att det stora läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim har byggt om en fabrik och bristen omfattar både influensavaccinet ProteqFlu® och varianten som även ger skydd mot stelkramp, ProteqFlu® (TE). T

– När vi har tittat på effekterna av vaccinbristen har FEI:s epidemiologiska grupp funnit att även ett kort avbrott i vaccinförsörjningen kan få en väsentlig påverkan på många delar av sporten, avel och fritidshästar, säger FEI:s veterinära chef Göran Åkerström.

”Nu måste hästvärlden samarbeta för att hantera den utmanande vaccinbristen.”

– De hästar som löper störst risk att smittas, även med livshotande tillstånd, är hästar 0-4 år som ännu inte har ett starkt immunförsvar mot hästinfluensa. Verksamheter med unga hästar, som uppfödning och kapplöpning/trav kan stå inför svåra hälsoproblem om de inte får tillgång till vaccin. Gamla, pensionerade hästar kan också löpa stor risk.

– Därför har FEI:s veterinära epidemiologiska arbetsgrupp gett rådet att hästar i medelålder, såsom FEI-hästar om är minst sex år och har vaccinerats regelbundet har ett bättre skydd. Gruppen var överens om att en tillfällig förlängning av intervallerna mellan påfyllnadsdoser inte skulle innebära en risk för att hästarna inom FEI-gruppen ska utveckla sjukdom. Samtidigt blir vaccin tillgängligt för högriskgrupperna. Nu måste hästvärlden samarbeta för att hantera den utmanande vaccinbristen.

Länk till sida med mer information – på engelska:
Equine Influenza Vaccines – FAQs about the current shortage

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.