Gittan Gröndahl förklarar farorna med botulism, hon arbetar på SVA som forskare. Foto: SVA/Mikael Probst / Fredrik Jonsving

Här är hoten mot din häst efter årets torka

Farorna från årets torka och grovfoder stannar inte vid botulism, markägare har anledning att se upp om torkan satt spår.

I en serie i tre delar kommer vi att behandla den farliga sjukdomen botulism, här är sista avsnittet – Vad finns det fler för risker med det väder som varit i sommar?

Årets torka och med den stora grovfoderbrist som följer i dess spår har försatt lantbruket och hästägare i en ovanlig situation. I spåren av torkan har sedan flera år oanvända fält både huggits och betats. Stora mängder hö har importerats från Baltikum, Polen, Rumänien, Italien, Holland, Canada, ja från fler håll än som går att räkna. Sveriges hästar har i stor utsträckning haft plastat grovfoder de senaste åren, annat torrsubstansvärde och struktur men grunden är såklart gräs.

Ridenews talade med Gittan Gröndahl, tf statsveterinär på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA,, som bedriver forskning inriktad på infektionssjukdomar samt polyneuropati(* hos hästar.

Ser du en risk för andra foderrelaterade sjukdomar i år? till följd av till exempel växter som stånds och liknande?
– Det är nog så att många är oroliga i år för just det eftersom man använt marker som inte varit slagna på länge. Vi har varit översköljda av frågor om giftiga växter på SVA i sommar. Frågorna har både handlat om giftiga och olämpliga växter i vallarna, både det som ska betas och sådant som skördats. De har oftast inventerat sina vallar eller foderpartier och har sedan frågor. En hade hittat stånds, svinmålla och johannesört i sitt hö och det är såklart en mardröm. Det vi rekommenderar är att man går över sina marker, rensar bort olämpliga växter och stängslar bort det som inte kan röjas.
– En del växter är direkt giftiga medan andra orsakar hudreaktioner vid direkt kontakt som jätteloka och vild persilja. Många oönskade växter passar på när det är torka så det gäller faktiskt att se upp lite.
– En annan risk är när det både är torka och översvämning på samma område är att vissa ämnen då kan komma upp ur marken.  Ur markens djupa sprickor sköljer stora regn upp partiklar från marken som annars inte är i dagen. I vissa områden kan det komma upp mjältbrandssporer och orsaka den dödliga sjukdomen. Det gäller att se upp om det blir stora översvämningar i marker som varit väldigt torra.

Kvarkan har haft ett, som det känns, hårt grepp om häst-Sverige förra året.
Hur påverkar en varm torr sommar kvarkans smittspridning? Bättre eller sämre för smittspridningen?

– Jag tycker det ser ut som om det finns en tydlig nedgång i nya utbrott av kvarka denna sommar. Tidigare har det skickats in prover från nya kvarkafall varje vecka till oss under lång lång tid. Nu har det varit perioder med flera veckor i sträck där det inte kommit nya fall. Det går ju att spekulera i vad det beror på?
Om det är att bakterien lättare dör ut med mer solljus och torka, de faktorerna gynnar i varje fall inte bakterien. Det kan också vara att med svår torka och grovfoderbrist så dämpas handeln med hästar, många vågar inte köpa häst när de känner osäkerhet kring kostnaderna. Färre hästköp brukar ha en kraftigt dämpande effekt på smittspridningen, för det är oftast köp- och sälj-hästar som blir mest känsliga för infektioner. De byter hem ofta och stressen sätter ner immunförsvaret, plus att de träffar väldigt många nya hästar. För smittskyddets skull så är det en positiv effekt om färre hästar flyttas runt och hästarna stannar längre i varje nytt hem.

Botulism-serien
Första delen
Andra delen

Gilla Sportbladet Ridsport på Facebook!

Gilla Ridenews på Facebook!
Följ oss på Instagram

Ladda ner Ridenews app – för Android
Ladda ner Ridenews app – för iPhone

Fakta

*) Nervsjukdomen polyneuropati får hästar att plötsligt börja snubbla, kota över och ibland få svårt att röra sig. Sjukdomen drabbar i regel helt utan förvarning och en tredjedel av hästarna som fått polyneuropati måste avlivas.

Läs mer om botulism hos SVA

Botulism häst

Giftiga växter och fodersäkerhet

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.