dressyr knoppar nonsens

Flera hästar hade ridskador vid kontroll – skickades hem från mästerskapet

När de danska mästerskapen reds i Uggerhalne förra helgen genomfördes omfattande kontroller av hästarna och resultatet var nedslående. Flera hästar hade skador i munnen, flera hade märken efter sporrar.

64 hästar kontrollerades i mästerskapsklasserna och där var resultatet bättre, men i kontrollerna av hästarna som gick de lägre klasserna hittade man flertalet hästar med skador i munnen och märken av sporrar.

När man slumpvis kontrollerade 11 hästar i fredagens Intermediaire I fick fem av hästarna uteslutas på grund av skador i munnen.
På grund av det höga antalet skadade hästar på fredagen bestämde man sig för att göra kontroller även vid lördagens kürfinal.
Där fick ytterligare två ekipage uteslutas på grund av munskador och två fick en erinran.

Källa: Eurodressage

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.