Ulf Brömster

Ulf Brömster lämnar ordförandeposten i Svenska Ridsportförbundet

På Svenska Ridsportförbundets hemsida meddelas nu att Ulf Brömster, förbundets ordförande sedan 2015  inte kommer att vara tillgänglig för omval vid stämman 2023.

Ulf Brömster valdes in i Svenska Ridsportförbundets styrelse 2011 och har varit ordförande sedan 2015. Sitt första engagemang inom ridsporten hade han si styrelsen för sin lokala ridklubb.

– På den tiden hade jag nog aldrig kunnat ana att mitt engagemang som förtroendevald inom ridsporten skulle vara i hela två decennier och att jag idag skulle vara en av de ordförande som suttit längst sedan Svenska Ridsportförbundet bildades. Det har på många sätt varit en fantastisk tid, med både med- och motgångar, där drivkraften hela tiden har varit att uppleva styrkan i det som vi inom ridsporten kan åstadkomma tillsammans, säger Ulf Brömster till SvRF:s hemsida.

– Det har såklart varit fantastiskt att få uppleva hoppningens guldålder på såhär nära håll och vara med i en tid där Sverige har såna makalösa framgångar.

Svenska Ridsportförbundet stämma hålls i maj 2023 poch nomineringar till förtroendeuppdrag ska vara inne senast 1 februari 2023.

På förbundets hemsida kan man läsa mer om vilka personer som är tillgängliga för omval, vilka som är valda till 2025 och vilka som ställer sina platser till förfogande.

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.