nosgrimma

Forskarna kräver mätning av nosgrimmor

Internationella forskarorganisationen går ut och kräver reglering av nosgrimmor och hur hårt de är spända.

I en studie hade 93 procent av internationella tävlingshästar för hårt spända nosgrimmor.

Internationella forskarorganisationen ISES (International Society for Equitation Science (ISES) ) har gått ut med ett offentligt ställningstagande när det gäller hårt spända nosgrimmor.
Med hårt spänd avser man här att den är så åtdragen att inte en vuxen kan få in två fingrar emellan.

De skriver att hårt åtspända nosgrimmor förekommer inom många av ridsportens grenar. De skadar hästens välfärd genom att orsaka förhöjd psykisk stress och ökning av skador i munnen. De hindrar hästen från att svälja, gäspa, tugga och slicka. De orsakar starkt tryck på många känsliga vävnader. De kan dölja smärta, obehag och olämpliga träningsmetoder. De kan också ge orättvis fördel genom att med tvång ersätta rätt träning.

I ljuset av forskningsresultaten kring nosgrimmor vill ISES genom detta ställningstagande ersätta sin tidigare version från 2012.
Nya studier har visat att bland hästar som tävlas internationellt inom framförallt fälttävlan och dressyr var det bara 7 procent som hade nosgrimmorna så pass löst spända att man kunde få in två fingrar. 44 procent hade nosgrimmorna så hårt spända att man inte ens kunde få in mätinstrumentet.

En annan studie visade att hästar som hade löst spända nosgrimmor hade 68 procent mindre skador i munnen än de hästar som hade hårdast spända nosgrimmor.

Studier har också visat att med hårdare spänd nosgrimma krävs mindre tryck på bettet för att få respons från hästen.

Ridsportförbunden i Nya Zealand, Danmark, Schweiz, Nederländerna och Sverige har infört regler kring nosgrimmorna, men inte specificerat hur detta ska mätas.

ISES anser att det behövs mer forskning och utbildning i frågan, men också att tills några mer forskningsresultat finns bör restriktioner införas inom alla ridsporter och mätning med ett standardmått såsom ISES ”Noseband Taper Gauge”.
Man vill att en häst som gapar ska ses som ett tecken på felaktig ridning eller utrustnin som orsakar smärta eller obehag, snarare än som ett tecken på motstånd.

Läs hela texten (på engelska) här inklusive hänvisning till relevanta forskningsstudier > > >

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.