Forskning visar: Hästägare kan för lite om kolik

En brittisk forskningsstudie visar att 90 procent av hästägarna inte säkert kan avgöra om hästen drabbats av kolik.

En studie som gjordes i ett samarbete mellan forskare vid University of Nottingham och British Horse Society visar att hästägare har stora kunskapsluckor när det gäller kolik och hur man hanterar de livshotande situationer som kan uppstå. Mer än 90 procent av deltagarna är osäkra på hur man avgör om hästen har kolik.
Tillsammans har de också lanserat en kampanj som kallas REACT och som vänder sig till hästägare för att få dem att identifiera tidiga tecken på kolik.
R – Restless or agitated (rastlös eller irriterad)
E – Eating less or dropping reduced (äter mindre eller bajsar mindre)
A – Abdominal pain (magsmärta)
C – Clinical changes (kliniska förändringar)
T – Tired or lethargic (trött eller slö)

Man har också gjort en informationsfilm (se längst ner).

I studien deltog 1.564 hästägare, mestadels från Storbritannien. När man analyserade svaren såg man att hästägarna hade okunskap och förvirring kring vad tillståndet kolik innebär, de olika tecken som visar det och hur man ska bedöma och reagera på det.

Det var tydligt att de minst svåra tecknen på kolik var den största utmaningen för hästägarna.

Det var bara 45 procent av deltagarna i studien som kunde ange hästens normala hjärtfrekvens, bara 45 procent som kände till hästens normala andningsfrekvens och 67 procent som kunde hästens normala kroppstemperatur vid tempning rektalt.

Hästägarna sa att om de misstänkte att hästen hade kolik skulle de i första hand kontrollera avföringen (76 procent), ljud från magen (75 procent), andningsfrekvens (65 procent) och hjärtfrekvens (54 procent).

Alla ansåg inte att man skulle kontakta veterinär, om inte tecknen var svåra eller ihållande.

61 procent av alla deltagare i studien var säkra på att de skulle känna igen de flesta former av kolik.

Bara 9 procent var säkra på att de skulle känna igen om hästen hade förstoppning.

Forskarna fann att studien visade att hästägare vill förstå sig på hästens hälsa men saknar mycket kunskap, både om hur hästens normala hälsa ska vara och när det gäller att känna till sjukdomstillstånd.

De svårare tecknen på kolik – exempelvis uppsvälld mage, sparkar mot magen och oro – skulle få hästägarna att kontakta veterinär. Men vid mildare tecken – exempelvis vandrande i boxen, att vända huvudeet mot flanken, att inte äta – skulle de flesta inte kontakta veterinär.

– De är icke-specifika milda tecken som kan ses hos normala hästar, men är också potentiella tecken på kolik, säger forskarna. Det kan vara de enda tecknen även vid svårare tillstånd.

– Deltagarna i studien hade stort självförtroende när det gällde att känna igen olika former av kolik, men det reflekterades inte i deras svar. Slutsatsen av studien är att hästägare måste få mer upplysning om hur kolik ser ut.

Horse owners’ knowledge, and opinions on recognising colic in the horse
A. Bowden, J.H. Burford, M.L. Brennan, G.C.W. England and S.L. Freeman
Equine Veterinary Journal, https://doi.org/10.1111/evj.13173

Studien kan läsas i sin helhet här > > >

Filmen som British Horse Society har gjort för att upplysa hästägare om hur man bör agera vid kolik:

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.