Foto: Fredrik Jonsving

Granskning: Ingen veterinär uppfyllde myndighetens krav

Strålsäkerhetsmyndigheten har granskat 24 veterinärer runt om i Sverige. Gemensamt för dem alla är att de har röntgen – stationär eller mobil. Ingen av veterinärerna uppfyllde kravbilden hos myndigheten.

Granskningen skedde januari till mars i år. Inspektionerna var planerade och syftade, enligt myndigheten,  till att kolla strålskyddsorganisation, kompetens, kvalitetssäkring, arbetsrutiner samt kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen. I många fall var myndigheten med vid undersökningar av hästar, vilket skedde på flera platser i landet. Klinikerna, stora som små, har också själva skickat in underlag inför de anmälda kontrollerna.

– När inspektionerna genomfördes så uppfyllde ingen hästveterinär alla de krav som granskades. Brister konstaterades inom samtliga granskade områden och de brister som påvisades har betydelse för strålskyddet, säger Pia Eriksson, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten i ett pressmeddelande.

Enligt myndigheten åtgärdade 22 av de 24 veterinärerna problemen direkt innan rapporten getts ut. Myndigheten har därmed inget att invända mot dem längre. Nu ska man satsa på uppföljande granskningar.

– Vi ser att det finns behov av att fortsätta inspektera denna grupp av tillståndshavare för att påverka arbetsrutiner och strålskyddsarbete samt avhjälpa brister så att verksamheterna kan bedrivas på ett sätt som är strålsäkert både för arbetstagare och för allmänhet, säger Pia Eriksson.

Hela rapporten hittar du här

Gilla Ridenews på Facebook!
Följ oss på Instagram

Ladda ner Ridenews app – för Android
Ladda ner Ridenews app – för iPhone

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.