Har du koll på nya vaccinationsreglerna?

Från och med idag 1 juni gäller nya vaccinationsregler.

Från idag 1 juni 2019 gäller nya regler för grundvaccination mot hästinfluensa samt ny rekommendation för revaccination.

Grundvaccination
Ny regel – vid grundvaccination ska den andra vaccinationen (B- vaccination) göras inom 21-56 dagar (3-8 veckor) mot tidigare 21-92 dagar. En tredje vaccination (C-vaccination) ska ske inom 90-180 dagar (3-6 månader) efter B-vaccinationen mot tidigare årligen (365 dagar)
Den nya regeln omfattar alla hästar som påbörjar en grundvaccination som föl och unghästar, eller hästar som inte vaccinerats på över ett år och måste börja om med grundvaccination. Hästar som har den hittills gällande grundvaccinationen kan fortsätta tävla som tidigare.

Revaccination
Därefter ska hästen revaccineras (R) årligen inom 365 dagar (+21 dagar) som tidigare, för att vara fortsatt startberättigade.
Ny rekommendation – revaccination var sjätte månad. Första revaccination efter 6 månader för hästar under 4 års ålder, för aktivt tävlande hästar * samt vid influensautbrott. Detta gäller även hästar och ponnyer som förflyttas ofta, inte bara för tävling. Utan även träning, sambeten eller annan aktivitet.
De nya intervallen motsvarar vad som rekommenderas av vaccintillverkare och Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA.

*Ovan givna intervall täcker även in FEIs regler och rekommendationer.

 

Så vaccinerar du:
A 1:a grundvaccination (föl vid c:a 6 månaders (5-6 månaders) ålder)

B 2:a grundvaccination efter c:a 6 veckor (3-8 veckor)

C 3:e grundvaccination efter c:a 6 månader (3-6 månader)

R Revaccination efter 6 månader för häst under 4 års ålder, för aktivt tävlande hästar samt vid influensautbrott. Årlig revaccination (inom 12 månader) för häst över 4 års ålder

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.