Foto Gunnar Creutz/Wikimedia

Häst fast i krondike

En häst som fastnat i ett dike krävde en större insats från Räddningstjänsten.

Det kom ett larm till SOS Alarm vid klockan 12:30 på torsdagen om att en häst fastnat i ett krondike* i utkanten av Västervik.

Räddningstjänsten var på plats redan vid 12:50 och arbetade med att hjälpa hästen upp ur diket. De lämnade platsen vid klockan 14:20 och hade då lyckats få upp hästen ur diket.
Räddningstjänsten uppger att det var en svår och tidskrävande räddningsinsats men att hästen till slut kunde lyftas upp ur diket och då till synes var oskadd.

fakta

*Krondiken är handgrävda diken som uppkom under första hälften av 1900-talet. De grävdes av arbetslösa som beredskapsarbete, alltså med staten eller ”Kronan” som arbetsgivare. Tanken med dessa diken var att de skulle tillföra mer jordbruks-, betes- och skogsmark. De utfördes så gott som uteslutande på myrmarker, torvmarker eller gamla sjöbottnar för att dränera mark som inte var lämpad för traditionell odling eller skogsbruk.

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.