Hur kan man ta vara på gödslet? Om det forskar Åsa Hadin. Foto: Fredrik Jonsving

Hästbajs kan rädda miljön

Hur kan man omvandla hästbajs till biogas? Den frågan ställer sig Åsa Hadin, miljöforskare vid Högskolan i Gävle.

– Min forskning handlar om att utvinna biogas från hästgödsel och samtidigt återföra näring till jorden, att sluta kretslopp, säger Åsa Hadin till Bioenergitidningen.

Hon menar att det handlar om att använda outnyttjade resurser.

Tanken väcktes när en ridskola skulle flytta och diskussionen väcktes om vad man gör med allt gödsel.

– Vi kopplade ihop det med biogas, där hästgödsel skulle kunna användas till något nyttigt samtidigt som man skulle minska dess miljöpåverkan, säger Åsa Hadin.

Hon menar att många stall behöver just hjälp i att bli av med sitt gödsel. Det blir således en vinnande situation för alla parter om gödslet kan bli bioenergi.

– Man utvinner först energin ur gödseln i form av biogas och sedan får man dessutom ett gödningsmedel som är bättre, eftersom det blir mer lättillgängligt för växterna att ta upp efter denna process.

Men det är inte helt problemfritt att använda gödslet, berättar tidningen. Biogasanläggningarna vill helst ha stora leveranser med gödsel som inte varit lagrad länge. Det finns också önskemål på att hästägarna använder sig av specifika strömedel. Forskaren själv slår ett slag för de ekonomiska och miljömässiga fördelarna med att använda hästgödsel.

– Detta är en resurs, och inte ett avfall. Tänk att kunna få en minskad miljöpåverkan och dessutom utvinna denna förnybara energi, säger Åsa Hadin till Bioengergitidningen.

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.