Familjen tävlade trots misstänkt virusabort. Foto: Fredrik Jonsving

Hästbloggaren överklagar avstängningen

Den kända svenska hästbloggaren – tillika ägaren till hästen – stängdes av i nio månader, ryttaren i sex månader. Anledningen: De åkte ut och tävlade i SM, trots misstanke om virusabort i stallet. Nu har beslutet överklagats till högsta instans.

Det är hästägaren och ryttaren som överklagat beslutet till Riksidrottsnämnden. Nämnden väntar nu på ett yttrande från Svenska Ridsportförbundet. Det beräknas komma inom en vecka.

Enligt ryttarförsäkran ska ryttaren aktivt förvissa sig om att hästen är frisk och inte kan föra med sig något till tävlingsplatsen. Ett misstänkt fall av virusabort ska i normalfallet leda till att gården isoleras. Disciplinnämnden har i sina tidigare yttrande gjort gällande att de avstängda visste att det rörde sig om misstänkt virusabort men åkte ändå. Nämnden hänvisar till moment 112 i TR I Ryttarens ansvar (sk. Hästägarförsäkran alt. Ryttarförsäkran) där det står följande: ”Förvissa sig om att hästen under de senaste tre veckorna före tävlingens början inte vistats i stall där smittsam sjukdom förekommit inte heller i stall där misstanke om sådan sjukdom förekommit.”

En häst som inte uppvisar symptom kan fortfarande vara bärare av det farliga viruset. Därmed döms ryttaren och dennes förälder, tillika hästägare.

De utpekade har i sin tur sagt att det sto som kastat sitt föl inte kunnat komma i kontakt med andra hästar och att det därmed aldrig har funnits risk för smitta. Det finns också veterinär knuten till gården. När fölet kastats hade veterinären rekommenderat provtagning för att se om stoet kunde ombetäckas. Men också för att utesluta virusabort. Med tanke på detta menar förbundet att de inblandade misstänkte att det kunde finnas smitta och att de därmed inte hade rätt att åka.

Abortvirus är mycket allvarligt och hästar utan symptom kan vara bärare. Från nämndens sida spelar det ingen roll vad det är för smitta. Reglerna gäller oavsett vad det är för sjukdom.

– Vad gäller allvarligare smittsamma sjukdomar som abortvirus kan det vara förödande skadekonsekvenser om någon annans häst på tävlingsplatsen skulle smittas, sa Cecilia Tholse Rogmark, ordförande i disciplinnämnden när avstängningsbeslutet kommit.

Känd hästprofil stängs av i nio månader

Hästprofilen kommenterar beslutet i bortplockat inlägg

Disciplinnämndens beslut gällande hästprofilen

Disciplinnämndens beslut gällande ryttaren

Gilla Ridenews på Facebook!
Följ oss på Instagram

Ladda ner Ridenews app – för Android
Ladda ner Ridenews app – för iPhone

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.