hand klappar kärlek ömhet närhet grimma huvud nonsens

Hästgymnasium utan hästar får sänkt ersättning

Trollhättans kommun vägrade betala för häst- och stallkostnader som de menade att hästgymnasiet inte hade – de hade nämligen inte egna hästar utan hade teckat avtal med externa ridskolor. Nu har kommunen fått rätt i Förvaltningsrätten.

För tre år sedan flyttade Realgymnasiet in i ett gammalt lasarett i Trollhättan där man startade naturbruksprogram med bland annat inriktning häst. Dock utan att ha eget stall eller egna hästar. Istället tecknade man avtal med externa ridskolor dit eleverna fick åka för undervisningen i hästskötsel.

Trollhättans kommun reagerade dock på att de skulle betala ut samma ersättning som till andra naturbruksgymnasier med egna marker, djur och anläggningar. Det handlar om en ersättning som är ungefär dubbelt så hög som till vanliga skolor.

För att slippa betala startade det kommunala Kunskapsförbundet väst ett eget naturbruksgymnasium med samma affärsidé – alltså utan egna hästar. På så sätt fick kommunen ner kostnaderna avsevärt, till cirka 130.000 kronor per elev och man hävdade att den ersättningen skulle gälla även Realgymnasiet.

Dock startades aldrig kommunens program eftersom elever hoppade av strax innan terminsstart. Detta fick Realgymnasiet att överklaga till Förvaltningsrätten i Göteborg. De vill ha 208 000-229 000 kronor per elev och år. Reglerna säger nämligen att kom kommunen inte har utbildningen i fråga ska region- och riksprislistan gälla.

Förvaltningsrätten avslog dock överklagan eftersom kommunen fortfarande erbjuder utbildningen, som kan sökas för nästa år. Därmed gäller kommunens beräkning av ersättningen.

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.