Göran Åkerström ansvarar för FEI:s veterinära avdelning på huvudkontoret i Lausanne. Foto: Kim C Lundin / Shutterstock

FEI varnar för utbrott av hästinfluensa – brittisk galoppsport stänger ner

Just nu grasserar hästinfluensa i stora delar av Europa och USA. Brittiska galopporganisationen BHA stoppade tävlande och nu ber FEI om eftertanke hos alla.

Många utbrott av hästinfluensa

Hästvärlden skakas av stora utbrott av hästinfluensa. I Storbritannien har den brittiska galopporganisationen British Horse Racing Association ställt in alla lopp för att försöka få bukt på utbrottet och grepp om situationen. Det brittiska ridsportförbundet följer noga utvecklingen. En sådan åtgärd lär inte ha vidtagits sedan mul- och klövsjuka härjade efter millenieskiftet. Vinterns utbrott har varit extra skrämmande då även vaccinerade hästar har drabbats av luftvägsproblemen som följer med viruset.

FEI skickade idag ut riktlinjer kring hanteringen av hästinfluensa då många länder är drabbade av flera utbrott av virussjukdomen hästinfluensa. Multipla utbrott är bekräftade i Belgien, Frankrike, Tyskland, Irland, Nigeria, Storbritannien och USA.

FEI agerar kraftfullt

Det internationella ridsportförbundet FEI:s ansvarige för veterinära frågor Göran Åkerström svarade på Ridenews frågor.

– Att vaccinera hästar mot hästinfluensa är en nyckelfaktor för att bekämpa spridningen av hästinfluensa. Det är viktigt att alla hästar är vaccinerade – oavsett om de tävlar eller kommer i kontakt med andra hästar, menar Göran Åkerström

Finns det några klara orsaker till vad det kan vara som gör att flera av de insjuknade hästarna var vaccinerade och ändå blev sjuka?
– Även om inget vaccin är 100% effektivt har det varit tydligt vid de senaste utbrotten att vaccinerade hästar har fått lindriga symptom och återhämtat sig snabbt. Ovaccinerade hästar har drabbats mycket hårdare.
– Vi har inga detaljer om enskilda insjuknade hästar, men det kan finnas flera anledningar till att de drabbats svårare:
1. Hästarna var i slutet av en vaccinationsperiod när antikroppsnivån är lägre, vilket resulterar i försämrat skydd. Studier har visat att immunförsvaret 7-8 månader efter senaste boosterdosen är betydligt sämre lägre än efter 5-6 månader. Det är därför FEI har max 6 månaders sen senaste vaccination för att få starta.
2. De sjuka hästarna kan ha försvagats av andra faktorer, exempelvis andra infektioner, ålder, PPID eller andra sjukdomar och även undernäring/bristsjukdomar.

Hur fungerar beslutsordningen när det gäller utbrott nationellt, vem bestämmer?
– Det beror på vilket land det gäller och hur sporten är organiserad i det landet. I vissa länder kan lokala, regionala eller statliga myndigheter besluta om ett förbud mot transporter av hästar eller att hästar samlas som exempelvis vid tävling eller utställning. Det är alltså inte enbart en hästindustrifråga men det beror som sagt var i världen du befinner dig.

 Är det FEI eller de nationella förbunden som fattar beslut om till exempel CSI eller CDI-tävlingar ska ställas in?
– Faktiskt ingendera. Beslutet ska tas enhälligt av Ground Jury, Technical Delegate och Veterinary Delegate i samarbete med Organisationskommittén.

Sjukdomsråd och relaterade artiklar

Se nedan i faktarutan för FEI:s råd om hästinfluensa.

 

Information från FEI om hästinfluensa

Originaltext på engelska

Faktatexten nedan har översatts från FEI:s dokumentation

Hästinfluensa-utbrott

Det nuvarande utbrottet har potential att att påverka hela hästvärlden. Det vidtas nu åtgärder som kan skydda hästar och förhindra vidare spridning av sjukdomen.

Per den 8 februari 2019 finns det multipla utbrott bekräftade i Belgien, Frankrike, Tyskland, Irland, Nigeria, Storbritannien och USA.

Vad är hästinfluensa

Hästinfluensa är ett mycket smittsamt virus som orsakar luftvägssjukdomar hos hästar. Viruset förekommer i de flesta länder och utbrott kan ha svår påverkan på på hästbranschen som som begränsningar i transportering av hästar och inställda hästsportevenemang.

Hur överförs sjukdomen

Hästinfluensa överförs mellan hästar via luften från hostande hästar. Viruset kan spridas i upp till två kilometer beroende på miljömässiga faktorer. Det kan även spridas via kläder och stallutrustning av människor som hanterar infekterade hästar.

Transportering av hästar är också en risk för sjukdomsöverföring. Lastbilar och transporter där infekterade hästar transporterats kan vara kontaminerade med viruset och sprida smitta till andra. Noggrann rengöring krävs av alla transportmedel mellan olika körningar.

Hästinfluensa kan spridas lätt mellan hästar som är i närkontakt till exempel på tävlingar, gruppträning och vid jakter. Hästar kan smittas och ta med sig sjukdomen från sitt eget stall och sprida viruset till andra hästar.

Vilka kliniska symptom ska du hålla utkik efter?

Hästar som infekterats med viruset kan utveckla feber innan det märks några kliniska symptom på sjukdomen. Det är i det här stadiet som hästarna utsöndrar stora mängder av viruset ut i närmiljön och enkelt översjukdomen till andra hästar. Infekterade hästar blir håglösa ”deprimerade”, förlorar aptiten och har en hård torr hosta.

Infekterade hästar kan drabbas av komplikationer. Det är inte ovanligt att de utvecklar en sekundär bakteriell infektion och får näsflöde, snorar. Hästar kan dö av de här komplikationerna men det är ovanligt.

De hästar som löper störst risk att drabbas är ovaccinerade, unga, gamla eller redan nedsatta på grund av andra sjukdomar som till exempel Cushings (PPID).

Vad gör jag om jag misstänker att min häst har influensa?

Det är väldigt viktigt att hästar som visar tidiga sjukdomstecken undersöks av veterinär. Eftersom infekterade hästar uppvisar snarlika kliniska symptom som andra smittsamma luftvägssjukdomar bör din veterinär ta prover. Veterinären bör ta näs- och blodprover som sänds på analys för att bekräfta en diagnos.

Hur snabbt kan hästar återhämta sig?

Återhämtningstiden från hästinfluensa variera och beror på hur allvarliga de kliniska symptomen var. Luftvägarna behöver mellan 50-100 dagar för att återhämta sig fullt ut. Att sätta en häst i träning innan den är helt återställd kan äventyra dess hälsa långsiktigt.

Hur kan jag skydda min häst?

Hästar som vaccinerats enligt vaccintillverkarnas instruktioner eller FEI:s krav kommer att vara väl skyddade mot hästinfluensa. Även om inget vaccin är 100-procentigt effektivt är det vederlagt vid utbrott nyligen att vaccinerade hästar bara drabbats av milda symptom och återhämtat sig snabbt.

Eftersom hästar som varit närkontakt med andra hästar kan ta med sig influensa till sitt stall hemma är det livsviktigt att alla hästar och ponnyer är vaccinerade. Även de son inte lämnar stallet. Detta är kritiskt för mildra graden av infektion och virusspridning.

FEI rekommenderar att hästar som har varit i närheten av främmande hästar övervakas noggrant när de återvänder hem och att de tempas två gånger dagligen. Hästar som har feber måste undersökas av veterinär snarast.

Alla FEI-hästar måste ha en aktuell och giltig vaccinationshistorik i sina pass och kontroller utföras vid ankomst till alla FEI-tävlingar.

Ingen häst som uppvisar några tecken på sjukdom bör lämna sitt hemmastall. Detta gäller även hästar som har varit i kontakt med en häst/hästar som har hästinfluensa. Ring din veterinär!

FEI Campus har en hel guide för hur du hanterar hästinfluensa bäst. Den hittar du här. 

 

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.