Lisa Thorngren, Lära med hästar, fick ta emot priset Årets idé för livet. Foto Skandia Idéer för livet

Hästverksamhet för att stärka unga prisades

Verksamheten Lära med hästar vill stärka barns och ungas självkänsla, självinsikt, samarbetsförmåga och sociala färdigheter. I veckan fick de ta emot ett pris.

I måndags tog verksamheten Lära med Hästar emot pris för Årets idé för livet 2021 från Skandias stiftelse Idéer för Livet. Bland hundratals fantastiska projekt, som alla syftar till att främja barn och ungas välmående och hälsa, valdes Lära med Hästar ut av en enhällig jury/styrelse.

Motiveringen löd:

”Lära med hästar vill bidra till ökat välmående hos barn och unga. Forskning visar att samvaro med hästar har positiv effekt på individers kognitiva och känslomässiga utveckling. Men det är inte alla barn och unga som har möjlighet att få umgås och lära med hästar. Utbildningsprogrammet är utvecklat av Lisa Thorngren och bygger på hennes kunskap och mångåriga arbete i Australien och Sverige med hästen som en välgörande kraft. Utbildningen har hästen som lärare och innefattar övningar som barn och häst gör tillsammans. Övningarna utvecklar barnens kommunikation, koordination och kroppskännedom. Utifrån utvecklad metodik och framtaget utbildningsmaterial strävar Lära med hästar att nå ut till skolor och HVB-hem runt om i hela Sverige.”

– För mig betyder detta förstås oerhört mycket. Jag är otroligt stolt, glad och tacksam! Men detta pris riktar inte bara ljus mot oss på Lära med Hästar och det arbete vi gör, utan även mot hästen som en resurs och välgörande kraft i arbetet mot en bättre hälsa. Och alla oss som brinner för att få upp detta på agendan. Tillsammans gör vi skillnad! säger Lisa Thorngren.

Läs mer om Lära med Hästar här: www.laramedhastar.se

Om ”Årets ide för Livet” här: https://www.ideerforlivet.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkivet/2022/arets-ide-for-livet-2021/

Lära med hästar

Lära med hästar erbjuder självstärkande utbildningsprogram för barn och unga.
Målet är att stärka och utveckla deltagarna inom fyra fokusområden – självkänsla, självinsikt, samarbetsförmåga och sociala färdigheter.
De flesta övningar sker från marken.

Lära med Hästar har sedan starten 2020 genomfört flera uppmärksammade projekt med goda resultat, bland annat med Rosengårdsskolan, Eslövs resursskola, Thymusskolan i Malmö, ett flertal HVB-hem och grupper med unga kvinnor och vuxna som står långt ifrån arbetsmarknaden i samarbete med Laholms kommun.

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.