veterinär sjukvård sjuk skada

Hat och hot mot veterinärer – så ska man möta det

På senare tid har hat och hot mot veterinärer och djursjukvårdspersonal ökat. För att rusta personalen att bättre kunna bemöta dem som hotar finns nu en webbutbildning.

Var femte anställd i djursjukvården har blivit hotad av djurägare*. Hat och hot förekommer både på arbetsplatserna och utanför, inte minst på sociala medier. Det påverkar arbetsmiljön och kan bidra till en negativ spiral av sjukskrivningar och uppsägningar – och än större press på personalen. Som en av flera arbetsmiljöåtgärder lanseras nu en kostnadsfri utbildning för alla som jobbar inom djursjukvården. Webbutbildningen Tryggt jobbat! ska ge personalen kunskap och verktyg att bemöta dem som hotar. Bakom initiativet står parterna Gröna arbetsgivare, Svenska kommunalarbetarförbundet Kommunal och Sveriges Veterinärförbund tillsammans med Prevent.

– Ingen ska behöva känna sig otrygg på sitt jobb, men ändå vaknar många anställda i djursjukvården med en klump i magen varje dag. Arbetsmiljöutbildningen Tryggt jobbat! är ett steg på vägen mot en tryggare arbetsplats, säger Anja Westberg, Kommunal.

Tryggt jobbat! bygger på ett antal scenarier där användaren får träna sin förmåga att både avstyra konflikter innan de uppstår, och bemöta djurägare som hotar. Grunden i allt handlar om tydligare kommunikation.

– Kostnader är den vanligaste konfliktytan inom djursjukvården. Kunskap och kommunikation om försäkringsskydd, behandlingsmetoder och hur djursjukvård finansieras är viktigt. Här kan djurägare och djursjukvårdspersonal bli bättre på att mötas, säger Tove Särkinen, Sveriges Veterinärförbund.

Webbutbildningen är kostnadsfri och riktar sig till alla som arbetar inom djursjukvården – från receptionister och djurvårdare till legitimerade djursjukskötare och veterinärer.

– Oavsett om du är arbetsgivare på en större koncern eller en liten lokal aktör vill vi rekommendera att du och dina anställda går utbildningen. Investera en knapp timme och få ökad trygghet och bättre arbetsmiljö tillbaka, säger Camilla Backlund, Gröna arbetsgivare.

Här hittar du webbutbildningen > > >

* Källa: Svensk Djursjukvårds enkät om arbetsmiljö och hälsa > > >

https://www.grona.org/svensk-djursjukvard/branschnytt/en-femtedel-av-anstallda-i-djursjukvarden-utsatta-for-hot-av-djuragare-det-senaste-aret/

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.