nonsens, klapp, hand, träns, skimmel, skötare

Hovrätten fastställer tingsrättens dom mot elitryttaren

Hovrätten går på tingsrättens linje och friar den ryttare som varit åtalad för våldtäkt och sexuella övergrepp. Två personer i rätten var skiljaktiga.

– Det som framkommit i förundersökningen är ett för oss helt oacceptabelt beteende, säger Ulf Brömster, ordförande i Svenska Ridsportförbundet. Vare sig svensk lag eller det idrottsliga regelverket har kunnat mynna ut i påföljder trots att ryttaren erkänt handlingarna.

Svenska Ridsportförbundet gjorde under hösten 2021 en intern utredning av ärendet. Förbundets Disciplinnämnd gjorde bedömningen att den inte kunde gå vidare i ärendet på grund av att händelserna inträffat så långt tillbaka i tiden att de var preskriberade enligt Riksidrottsförbundets stadgar. Disciplinnämnden måste utgå ifrån dessa i sin hantering och beslut. Ärendet prövades även av Riksidrottsförbundet som stödde Disciplinnämndens beslut.

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.