Hovskon gav rätt till avdrag för hästkostnaderna

En kvinna påfördes skattetillägg när hennes hästrelaterade avdrag inte godkändes. Men nu har kammarrätten gett henne rätt och beviljar avdragen. Hästarna ska ha använts för att prova fram en sko, som kallas hovsko och som hon nu fått patent för.

Dagens Juridik skriver om fallet och berättar att Skatteverket beslutade att höja kvinnans inkomst av tjänst för beskattningsåren 2016 och 2017 och nekade henne avdrag för ingående moms, samt påförde skattetillägg. Hennes avdrag för kostnader relaterade till hennes hästar godkändes inte i företaget som sysslade med coaching, hästavel, utbildningar och hovkurser samt utveckling av en särskild hovsko. Man ansåg att det handlade om ett privat fritidsintresse.

Förvaltningsrätten gick på samma linje och ansåg att det var utrett att hästverksamheten inte hade genererat några intäkter.

Kvinnan menar att hon har använt hästarna för att utvecklat en sko, i sammanhanget kallad hovsko, som hon nu fått patent för och att utvecklingen av skon var en företagshemlighet.

Kammarrätten godtar nu detta och medger avdrag för samtliga redovisade hästkostnader, djurfoder och försäkringar på hästarna under de aktuella beskattningsåren. Hon medges även avdrag för ingående moms för dessa kostnader.

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.