Foto: Fredrik Jonsving

Inför en hästskatt och använd hästbetena till energigrödor istället

En insändare i tidningen Folkbladet idag riskerar att uppröra många hästvänner.

De stora ytor som används till hästbeten och foderproduktion borde istället användas till energigrödor eller att odla föda för människor, hävdar debattören som skrivit en insändare i dagens Folkbladet.

För att minska koldioxidutsläppen bör vi minska antalet hästar, som han menar kan ses som umbärlig lyxkonsumtion.

Han föreslår en hästskatt och minskade bidrag av skattemedel till hästar. Målet bör enligt honom vara att få ner antalet hästar med tjugo procent.

Insändaren skriver att Sveriges 350.000 hästar använder en halv miljon hektar, en sjundedel av jordbruksarealen. Han anser att en femtedel av den marken istället ska användas för klimatvänlig odling eller till människoföda.

Läs hela insändaren här > > >

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.