Foto: Shutterstock

Karantänenhet återöppnas – fyra döda hästar men ingen smitta

I januari stängde en karantänenhet på Miami Animal Import Center’s (MAIC) efter att fyra hästar dött i vad som misstänktes vara salmonella. Nu har allt sanerats men ingen känd hästsmitta har hittats.

Karantänenhet delvis återöppnad

Den amerikanska myndigheten USDA Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) har beslutat att delvis öppna den karantännehet  – Miami Animal Import Center’s (MAIC), som stängdes i januari i år. Då stängde enheten ner efter att totalt fyra hästar insjuknat hastigt och avlidit i vad som misstänktes vara salmonella sett till symptomen. Nu har en omfattande provtagning på anläggningen genomförts för att hitta orsaken till dödsfallen. De över 180 prover som tagits är alla negativa – ingen salmonella har konstaterats. Totalt öppnas 36 boxar fördelat på tre stallavdelningar. De femm återstående avdelningarna rymmer totalt 48 boxar och ska få ett nytt golv innan de åter kan användas.

Fortfarande oklara dödsorsaker

I tillägg till provtagning på anläggningen har de hästar som varit sjuka testats för flera olika sjukdomar och smittor. Totalt sett har åtta hästar insjuknat på MAIC mellan 17 december och 25 januari, enheten stängdes för nyintag 16 januari. Hästarna visade prov på rörelsestörning och fick omedelbar vård, av dem dog fyra och fyra har återhämtat sig.

Bland de sjukdomar som hästarna testats för finns ekvint herpesvirus, hästinfluensa, Clostridium-bakterier, Escherichia coli, Aeromonas caviae, Lawsonia intracellularis, Neorickettsia risticii, torovirus, voronavirus och ett antal toxiner och gifter. Trots den omfattande provtagningen kan APHIS inte med säkerhet fastställa dödsorsaken och vad som orsakat symptomen.

Ingen på påverkan på Wellington Equestrian Festival

De många tävlingsveckor som genomförs i Wellington och Florida under vintersäsongen bygger på förutom stort deltagande från nordamerikanska ryttare just ett stort inflöde av hästar från Europa och Sydamerika. Det befarades att den stängda karantänenheten skulle stoppa inflödet av hästar men så har det inte blivit. Det finns i Florida flera privata anläggningar som driver karantänverksamhet.

Källa: The Horse, APHIS

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.