dressyr knoppar ridning

Karenstid för antibiotika ändras – detta gäller

Från och med den första januari gäller nya regler för användning av antibakteriella läkemedel på häst. Den nya karenstiden blir minst åtta dagar efter allmän behandling av antibiotika, uppger SvRF.

Det är Svensk trav-och galoppsport som tagit fram listan tillsammans med andra skandinaviska länder. Det har skett genom Nordic Equine Medication and Anti-doping Committee, även kallat NEMAC.

Anledningen till de ändrade karenstiderna är flera. Bland annat handlar det om hästens välfärd och risken för smittor. Man vill också motverka antibiotikaresistens. Vidare ger flera antibakteriella läkemedel också smärtstillande effekter som kan vara att klassa som doping. Analyser av dopingprover har visat att hästar generellt sätt visar låga mängder av antibiotika men att en häst som haft infektion och behandlats måste läka ut mer än de 96 timmar som gäller idag.

Informationen kommer från Svenska Ridsportförbundet, med hänvisning till leg. vet. Peter Kallings.

Penicillin-prokain kommer fortsatt att ha minst två veckors karenstid.

I faktarutan hittar du alla aktuella substanser och dess karenstider.

Karenstid och förbudslista

fakta

Åtta dagars karenstid gälller för följande:

  • Antibakteriella läkemedel som innehåller trimetoprim och sulfa (Bimotrim vet, Equibactin vet, Hippotrim® vet, Tribrissen® vet, Trimediazin vet)
  • Dihydrostreptomycin (Dihydrostreptomycin vet)
  • Gentamycin (Gentaject® vet)
  • Penicillin utan prokain (Geepenil® vet)

Även antibiotika som inte är registrerade för användning på häst har minst åtta dagar karenstid, till exempel tetracykliner, flurokinoloner och cephalosporiner.

 14 dagars karenstid gäller för följande: 

  • Ethacilin® vet, Ethacilin® Comp vet, Penovet® vet och Streptocillin® vet

Lokalbehandling med antibiotika av till exempel ögon har fortsatt 96 timmars karenstid

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.