Kommunen köper ridklubbens lokaler för en krona

I Solna har man nu kommit fram till att lösningen på ridklubbens problem med underhåll är att staden går in och köper klubbens lokaler – för en krona.

Solna Stad har kommit överens med Solna Fältrittklubb om att köpa klubbens lokaler för en krona. Det finns stora underhållsbehov av ridhusets tak och klubben har svårt att hantera renoveringsfrågorna. Investeringen för att åtgärda taket kommer att hamna på cirka 6 miljoner kronor.

Marken där klubbens anläggning ingår i H. M. Konungens dispositionsrätt och förvaltas av Statens Fastighetsverk, och arrenderas av Solna Stad för att upplåtas till ridklubbens verksamhet.
Byggnaderna som ridklubben nyttjar ägs både av klubben och av Solna Stad.
Nu är tanken att staden istället ska äga alla byggnaderna, genomföra underhåll och hyra ut till ridklubben.

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.