Konsult anklagas sitta på dubbla stolar

Tomas Torgersen lade grundstenen till kalkylerna om ekonomin kring ridsports-EM i Göteborg. Sedan blev konsulten tävlingsledare för evenemanget, som gick back 60 miljoner. Det skriver Expressen.

Kritiken gällande att Tomas Torgersen suttit på dubbla stolar har haglat i olika medier. Själv menar profilen att det inte handlar om oegentligheter, men vill inte diskutera saken närmre. Såhär säger han till Expressen om hur han fick uppdraget.

– Som To To AB diskuterar jag inte mina kunder med utomstående. Som anställd lyder jag givetvis under mitt anställningskontrakt. De frågorna får du ta med de som är ansvariga på Got Event, säger Tomas Torgersen.

I dokument som tidningen tagit del av från 2012 kan man dock utläsa att Torgersen redan 2012 fakturerat Got Event för förstudier till EM. Den aktuella studien har man dock inte kunnat hitta – enbart fakturan.

Torgersens konsultfirma hade sammantaget efter kalkylerna kommit fram till att ridsports-EM skulle bli en vinstaffär med cirka två miljoner kronor och 128 000 besökare. Facit: 60 miljoner i förlust och 100 000 betalande besökare.

Tillfrågad om hur kalkylen kunde slå så fel svarar Tomas Torgersen följande:

– Det är en oerhört stor fråga som revisionsbyrån KPMG har haft ett par månader att undersöka så det är inte en fråga som är lätt att lämna ett kort svar på, säger Tomas Torgersen.

– Vi gjorde en förstudie utifrån de förutsättningar och det vi kände till då, vi tittade på andra evenemang. För min del gäller det i första hand tävlingskostnader och sportsliga kostnader, det är det jag i första hand är insatt i, säger han till Expressen.

I ett senare underlag framlagt till politikerna kom man fram till att evenemanget skulle gå plus minus noll, men inte heller detta slog in. Beställare av fakturorna som Torgersens bolag skickat ut är Johan Pagerup, dåvarande ansvarig på Got Event för ridsports-EM. Inte heller han vill diskutera saken.

– Jag har inga kommentarer till det. Det har gått så många år sedan dess och jag har hunnit byta uppdragsgivare flera gånger, säger Johan Pagerup.

 

För Got Events del byttes vd hallvägs in i EM. Nuvarande vd Lotta Nibell säger såhär till Expressen:

– Vi som stad borde ha tittat tydligare på vad som sker om vi flyttar in det här evenemanget i en stadsmiljö. Det är den affärsmässiga genomlysningen och riskexponeringen som vi hade behövt titta på mer. Då hade vi kanske hamnat på en annan budgetsiffra också och då hade man kunnat ta ställning till det om man ska gå vidare eller inte.

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.