Göran Åkerström gjorde en presentation om kontaminering för att lugna ryttarna bland annat Max Kühner och Steve Guerdat. Foto: Kim C Lundin

Kontamineringsrisk ger hoppryttare sömnlösa nätter

”Det är en mardröm att bli testad – du vet aldrig hur resultatet ser ut, det ger oss sömnlösa nätter”, var budskapet från hoppryttarnas sammanslutning IJRC.

Den internationella klubben för hoppryttare IJRC hade en av sina gereralförsamlingar för året i Rotterdam under EM-veckan. Programmet innehöll diskussioner om Nations Cup och OS-formatet för nästa år med hetsiga diskussioner mellan ryttarna och flera ledande funktionärer från FEI såsom ordföranden Ingmar de Vos, hoppkommittéens ordförande Stephan Ellenbrusch och John Roche som leder FEIs sektion för hoppning.

International Jumping Riders Club, kallad IJRC, har en styrelse med flera toppryttare däribland världsettan Steve Guerdat, ordförande är Kevin Staut och Sveriges två hoppankare Henrik von Eckermann och Peder Fredricson sitter också i styrelsen. Sedan många år leds och administreras verksamheten av italienska tävlingsarrangören Eleonora Ottaviani. För veckans möte var Sven Holmberg inbjuden som mötesordförande, en uppgift som var minst sagt krävande när debatten tog fart.

Mötesordförande Sven Holmberg med IJRCs styrelse med Max Kühner , Eleonora Ottaviani, Ludger Beerbaum, ordförande Kevin Staut, Henrik von Eckermann och Peder Fredricson Foto: Kim C Lundin

Ett ämne som oroar IJRCs medlemmar är kontaminering. Kontaminering är när ett dopingprov visar på något av de flera tusen ämnen som hästar inte får ha i kroppen under tävling och det har kommit in genom förorenat foder, tillskott, dålig stallhygien eller oförsiktigt kontakt och beröring bland många andra orsaker.

Kontaminering har visat sig förekomma allt oftare bland annat genom foder- och tillskottstillverkare som fått in till exempel vallmoväxter som kan ge utslag för olika opiater. FEI presenterade genom Aine Power från legala avdelningen hur de hanterar olika sorters provresultat. Det finns idag flera kategorier: förbjudna substanser som aldrig får förekomma i häst, kontrollerad medicinering som skett med veterinärs godkännande och specificerade substanser som kan komma in i hästens kropp genom kontaminering.

Skillnader mellan olika typer av ämnen

FEI hanterar fall där det finns misstanke om kontaminering med stor varsamhet men det ligger alltid på ryttaren att bevisa sin oskuld. Att bevisa att en häst fått i sig en specificerad otillåten substans är inte enkelt.

– Ryttare har  fått lägga ut stora summor på legal hjälp för att rentvå sitt namn och det här är en ordning vi inte kan acceptera. Bevisbördan borde ligga på FEI, inte på ryttaren, menade hon på IJRCs vägnar.

Bild från presentation om kontaminering från FEI

Oro för konsekvenser

Aine Power berättade att flera av regelverken som finns kommer från ridsportens olympiska deltagande. Det finns ingen mellanväg när det gäller att uppfylla WADAs reglemente och sanktioner med olika slags påföljder.
FEI rekommenderar generellt att inga tillskottsmedel ges till häst eftersom det innebär att en ryttare som fått ett positivt prov inte kan hävda att man inte gjort något fel eller känt till risken.

Mellan 1 nov 2017 – 1 aug 2019 har det totalt förekommit 41 fall av dopningsprover som visat på de listade specifika substanserna. Av de har 14 fall som FEI Tribunalen avgjort fått utgången ”inget fel begått”, det vill säga ryttaren är förklarad oskyldig och orsaken har härletts till kontaminering.
– På senare tid har det förekommit flera fall där Synephrine påvisats i prov tagna från en och samma region. Dessa är under utredning och utgör en stor andel av de 41 fallen, sa Aine Power.

Synephrine kommer från citrusträd och inom medicinen finns det i viktminskningspreparat för människor. Det finns 21 fall med denna substans.

Hon underströk att FEI inte trycker på för att sanktioner ska utlösas när det finns misstanke om kontaminering utan snarare tvärtom.
– Men ni måste förstå att det ofta är ett begrepp som används som försvar, allt skylls på kontaminering, riktigt så är det inte heller, menade Aine Power.

– Tack för att ni förklarar det här verkligt komplicerade systemet. Men, vi vill ha ett annat system för det är inte rimligt att apelsinlöv i höet kan förstöra en ryttares liv och karriär, sa Max Kühner med eftertryck.

Bild från presentation om kontaminering från FEI
Bild från presentation om kontaminering från FEI

Göran Åkerström, ansvarig veterinär på FEI, gick vidare och berättade om hur ryttarna kan påverka hur och vilka ämnen som ingår i listan. Vidare  var hans rekommendation att ryttarna alltid ska räkna med dubbla tiden för att ett ämne ska gå ur hästens kropp jämfört med den karenstid som specificerats.
– Ibland påstås det att vi jagar molekyler, så är det inte. Vi jobbar aktivt med de olika laboratorierna för att skapa tröskelvärden som är acceptabla för att det inte ska bli positiva provresultat för ren förekomst i låg koncentration. Det skyddar er ryttare genom att det inte räknas som positivt bara för att det dyker upp i ett prov.

– För oss som ryttare är det här en mardröm som vi ryttare förlorar sömn över. Även om du inte fuskar så är det en rysare att bli testad för du vet aldrig vad som kommer ut som resultat, sa Steve Guerdat som har personlig erfarenhet av foderkontaminering.

– Vi är som ryttare ansvariga för allt vår häst får i sig och i verkligheten är det så mycket vi inte kan kontrollera. Vi kommer till stallar som inte är rengjorda, vi måste ibland köpa hö från arrangören, det går folk ut och in i stallarna, en del rör hästarna. Det är så mycket vi inte har kontroll över och ändå är det vi som står med hela risken, sa Steve Guerdat.

– Det som är konstigt är att vi som ryttare inte kan testa våra hästar själva. Det vore bra om vi kunde testa våra hästar för att före mästerskap och stora tävlingar få svar på om vi är i riskzonen av någon anledning, det skulle kännas tryggare, sa Max Kühner.

Förslag på åtgärder från IJRC

För att öka säkerheten för sina medlemmar föreslår IJRC en ny nivå på säkerhet kring stallarna med flera nya checkpunkter.

IJRC listar sina krav på ökad stallsäkerhet Foto: Kim C Lundin

FEIs John Roche försäkrade att diskussioner skulle föras med ryttarna och att om nödvändigt skulle nya regler implementeras.

– Jag tycker inte vi behöver mer och mer och mer regler. Det räcker nu, vi måste tillbaka till mer praktiskt tänkande om det ska fungera för oss i framtiden, sa Ludger Beerbaum.

För den som vill se hela presentationen och kommentarerna kring kontamineringsproblematiken finns mötet i sin helhet filmat här. Cirka en timme in i presentationen börjar delarna som handlar om kontaminering och ryttarnas oro, Göran Åkerströms svar och diskussionen som följde.

Lista över fall

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.