hand klappar kärlek ömhet närhet grimma huvud nonsens

Lönehöjningar för ridskolepersonal

Fackliga organisationen Kommunal har förhandlat en riktad lönehöjning för de medlemmar som är anställda vid ridskolor.

Inom fackliga organisationen Kommunal finns drygt 100 medlemmar som arbetar på ridskolor och golfbanor som drivs av föreningar.

Några av de arbetsgivare där Kommunal har flest medlemmar är Tyresö Ryttarförening, Södra Umeå Ryttarförening, Skövde Ryttarförening, Ryttaralliansen i Stockholm och Kiruna Ridklubb.

De får löneökningar den 1 november i år med 480 kronor, den 1 november 2021 med 475 kronor och den 1 november 2022 med 475 kronor.

Även lägstalönerna höjs liksom ersättningarna som utgår ifrån lönen och därmed höjs när lönen höjs.

Avtalet löper från den 1 november i år till den 31 oktober 2023.

Lägstalönerna blir följande:

2020-11-01:
Vid fyllda 16 år: 14319 kr
Vid fyllda 17 år: 16665 kr
Vid fyllda 18 år: 21284 kr
Vid fyllda 19 år: 22210 kr
Vid fyllda 20 år: 25355 kr

2021-11-01:
Vid fyllda 16 år: 14794 kr
Vid fyllda 17 år: 17130 kr
Vid fyllda 18 år: 21759 kr
Vid fyllda 19 år: 22685 kr
Vid fyllda 20 år: 25830 kr

2022-11-01:
Vid fyllda 16 år: 15269 kr
Vid fyllda 17 år: 17605 kr
Vid fyllda 18 år: 22234 kr
Vid fyllda 19 år: 23160 kr
Vid fyllda 20 år: 26305 kr

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.