Landsbygdsministern har sagt sitt. Stödet gäller inte för hästnäringen. Foto: Angelica Forsberg

Ministerns svar: Inget stöd till hästägarna

Ridsportförbundets upprop till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht får inget gehör. Det står klart när ministern nu ger sitt svar på det öppna brevet.

Förbundets önskan var att hästnäringen fick ta del av det krisstödspaket som djurproducenter kan ansöka om efter sommarens torka. Landsbygdsministern i sin tur avslår dock förbundets önskan.

”Regeringen har tagit fram ett akut stöd som riktar sig till lantbrukets livsmedelsproducerande djur. Det är svåra avvägningar vi har gjort i arbetet med att skapa möjligheter för att snabbt få till ett krisstöd. Åtgärderna under 2018 riktar sig till djurproducenterna som är de som vi idag bedömer är i störst behov av akut stöd. Det nationella stödet har syftet att bidra till att mjölk- och köttproducerande företag kan hantera den situation som uppstått på grund av torkan.”, skriver landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i ett mejl till Lantbrukets affärstidning, ATL.

Regeringen överväger nu att göra förändringar i landsbygdsprogrammet och på sikt höja stödet för beten. Dessa kan även hästnäringen söka om så blir fallet.

 

Den torra sommaren har ställt till det rejält för svenska hästägare. Grovfoderskörden har på många håll i Sverige blivit långt under det normala. Vid sidan av det har utländskt foder fått importeras – vilket gett ett rejält uppsving i priset för den enskilda hästägaren.

Läs mer: Ridsportförbundet vädjar i öppet brev

Läs mer: Hela brevet till landsbygdsministern

Tidigare artiklar om foderbrist och konsekvenser för landets hästägare:
Torkan ger fortsatt foderpanik
Regeringen nobbar ridskolornas rop på hjälp
Slaktkö i torkans spår

Gilla Sportbladet Ridsport på Facebook!

Gilla Ridenews på Facebook!

Ladda ner Ridenews app – för Android
Ladda ner Ridenews app – för iPhone

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.