Mobbning, hot och ryktesspridning – ridklubb anmäld av skyddsombud

Personalen på en ridklubb i Uppsala län känner sig klämda mellan olika styrelsemedlemmars tyckanden och på arbetsplatsen har det också förekommit hot, mobbning och ryktesspridning.

Ett regionalskyddsombud i Uppsala län har begärt åtgärder mot en ryttarförening som inte sköter sitt uppdrag som arbetsgivare. Hon menar att styrelsen saknar kunskap kring vad som krävs av en arbetsgivare.
”Det blir mycket tyckande och tänkande men ingen tydlighet”, skriver hon.

Det rör sig om konkreta och oroande problem som uppstår.
”Arbetsgivaren har vid flera tillfällen missat att sjukanmäla till Försäkringskassan, personal har blivit hotad av elevers föräldrar och man blir klämd mellan olika
styrelsemedlemmars tyckande och tänkande.”

Det saknas också möjlighet att kommunicera med ledningen på ett vettigt sätt.
”All kommunikation sker via sms, mail och messenger vilket ofta kan leda till missförstånd. Man har inga arbetsplatsträffar där man kan få lyfta sina problem och frågor.”

Vidare handlar det också om ryktesspridning, mobbning och
”Man får höra att man ska vara lojal med arbetsgivaren – vad betyder det?
Man upplever att man inte blir trodd och att någon annan äger sanningen och att man sprider
rykten och de känner sig mobbade.”

Arbetsplatsen saknar skyddsombud och arbetstagarnas arbetsmiljö har inte säkerställts på ett tillfredsställande och hållbart sätt. Detta gäller både den psykiska och den fysiska arbetsmiljön.

Enligt arbetsmiljölagen ska en arbetsgivare omgående besvara ett skyddsombuds begäran om åtgärder. Om skyddsombudet inte är nöjd med beskedet kan han eller hon lämna frågan vidare till Arbetsmiljöverket. Det kan också hända att ett skyddsombud skickar en kopia på begäran till Arbetsmiljöverket för kännedom redan när begäran skickas till arbetsgivaren.

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.