hage bete isabell

Nu är det dags att registrera hästar i det nya systemet

Den 21 april träder den nya Djurhälsoförordningen (Animal Health Law) i kraft. Det innebär bland annat att du som har en anläggning med hästar ska ha registrerat den hos Jordbruksverket innan dess.

Svenska Ridsportförbundet informerar på sin hemsida om hur vi som stall- och hästägare påverkas av reglerna i den nya djurhälsoförordningen:

Jordbruksverket har en samlingssida för AHL och de nya reglerna, och vad de innebär.

Här nedan har vi samlat en del av den information som rör hästägare och anläggningar där hästar finns. Viktigt att komma ihåg när det gäller registrering av anläggning är att det gäller ALLA anläggningar, stora som små.

En anläggning kan till exempel vara ett stall, en fastighet, en lokal eller ett bete. Det är du som driver anläggningen som ska registrera den, även om du inte själv äger eller tar hand om hästarna eller avelsmaterialet.

Det är både anläggningen och hästarna som ska registreras.

Du som driver en anläggning med hästar ska registrera anläggningen hos Jordbruksverket. Det gäller både små och stora stall, ridskolor, beten m.m. Det gäller även dig som har hästar i hobbysyfte. Med anläggning menas platsen där du håller hästar. Du som hyr stallplats behöver inte registrera något i e-tjänsten, utan det är den som driver anläggningen som ska göra det.

Registret finns till för att Jordbruksverket ska veta var alla hästar befinner sig, inte vem som äger dem.

Du gör registreringen i två steg. Först registrerar du uppgifter om anläggningen, sedan uppgifter om hästen/hästarna.

På Jordbruksverkets hemsida finns mer information, länk till e-tjänsten om registrering, och hur du ska göra.

Att ha förberett innan du börjar registreringen;
• var anläggningen finns
• hur stor anläggningen är
• vad hästen/hästarna används till, till exempel ridhäst eller travhäst.

När du fyller i vilka hästar du har på anläggningen ska du också fylla i från vilket datum du har dem. Har du drivit anläggningen i många år kan du ange dagens datum, eftersom det inte går att registrera ett datum som är äldre än 1 år. Du kan heller inte välja ett datum som är mer än 60 dagar framåt i tiden.

Om du sedan tidigare har ett produktionsplatsnummer/PPN/SE-nummer (heter numera registreringsnummer) ska du inte skapa en ny plats utan komplettera uppgifterna Jordbruksverket redan har om din plats. Det gäller om du exempelvis har nötkreatur eller grisar sedan tidigare. Du ändrar uppgifterna genom att välja alternativet Se/Ändra mina anläggningar inne i e-tjänsten och därefter lägga till arten häst.
De uppgifter Jordbruksverket önskar att du kompletterar är bland annat:
• antal djur som du avser att hålla på anläggningen och maxkapacitet per art
• beskrivning av anläggningen i form av areal eller antal byggnader
• fler arter

Efter det att du har registrerat anläggningen och anmält att du ska hålla häst där, behöver du också registrera de hästar som du håller där.

Din registrering av anläggningen behöver vara klar innan du kan se fliken Hantera hästindivider och kan registrera hästar på din anläggning.

Så här lägger du till uppgifterna om hästen/hästarna:
• I det gröna fältet långt upp på sidan ska det finnas en flik som heter Hantera hästindivider när registreringen av din anläggning är klar. Klicka på den.
• Välj den anläggning det gäller.
• Klicka på Lägg till hästindivid.
• Fyll i UELN-nummer för den häst det gäller och därefter Lägg till.
• Om du har flera hästar kan du sedan lägga till dem genom att klicka på Lägg till hästindivid igen.
Därefter dags att granska och skicka in dina ändringar.

Uppgifterna om hästen ska registreras om hästen är på din anläggning i 30 dagar eller mer. Om en häst flyttas till en annan anläggning och stannar där i 30 dagar eller mer ska den registreras på den nya anläggningen. Då tas den automatiskt bort ur registret på den gamla anläggningen.

Det här är UELN-nummer:
UELN-nummer är hästens id-nummer. Du hittar UELN-numret i hästens pass. Det kan stå till exempel id-nummer, reg nr eller livsnummer. I passet kan UELN-numret ibland stå på ett annat sätt än i den centrala hästdatabasen.
Om det inte fungerar när du ska registrera hästen på anläggningen så kan du söka i den centrala hästdatabasen hur UELN-numret är inlagt där och skriva så som det står i den centrala hästdatabasen. I databasen kan du söka antingen på chipnummer eller på annan märkning.

 

Centrala hästdatabasen

Observera att det här en förkortad och övergripande information om registrering av anläggning och hästar. Fylligare information om registreringen finns på Jordbruksverkets hemsida, och deras kundtjänst svarar på frågor om AHL, registrering m.m. 0771–223 223 eller e-post

HÄR finns Jordbruksverkets samlade information om AHL

Även du som arbetar med transport av hästar ska registrera din verksamhet på Jordbruksverkets hemsida

På förekommen anledning kan meddelas att häst inte definieras som sällskapsdjur i de här sammanhangen.

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.