veterinär hjälm distriktsveterinärerna

Nu blir det hjälmtvång för veterinärer

Nu inför Distriksveterinärerna hjälmtvång för sin personal vid hantering av häst och andra stora djur.

Beate Lundbäck, överveterinär häst, berättar i en film om varför man har valt att ta det här steget:
– Nu har det äntligen blivit fokus på veterinärers arbetsmiljö.
– Vi har alla varit i situationer där man har tänkt att nu var det riktigt nära att det gick illa.
– Det kan gå så otroligt snabbt och vi får inte glömma att hästar är stora flyktdjur som vi ofta möter när de är i en stressad situation och då de dessutom kan ha ont.
– Under de senaste åren har många kollegor, även mycket erfarna, råkat illa ut med skallskador och långvariga sjukskrivningar. Vi kan inte acceptera att det är så här, men vad kan vi göra för att minska riskerna?
– En hjälm kan inte skydda hela oss, men dock en viktig del av oss.

Distriktsveterinärerna skriver på sin hemsida:

Nu tar vi nästa steg! Under våren 2021 bli det obligatoriskt att använda hjälm vid all hantering av häst inom Distriktsveterinärerna.
Under 2017 startade ”Hjälmprojektet”, projektet initierades av ledningsgruppen och drevs av våra överveterinärer på häst. Syftet var att skapa förutsättningar för en säker arbetsmiljö för våra medarbetare som behandlar stordjur och framförallt häst. Projektet motiverades av ett ökat antal tillbud och olycksfall gällande spark- och klämskador med stor risk för allvarliga huvud- och nackskador
Genom vår tillbud- och olycksfallsrapportering ser vi att antalet anmälda händelser med risk för allvarliga huvud- och nackskador fortsatt är högt, vid flera tillfällen hade en hjälm förhindrat skada. Frågan har därför aktualiserats under 2020 och diskuterats i såväl ledningsgrupp som arbetsmiljökommitté. Som arbetsgivare har vi ett ansvar att minimera risker i arbetsmiljön, det här beslutet tror vi är ett steg i rätt riktning!
Beate Lundbäck, Överveterinär häst, berättar mer i filmen!
#veterinär #distriktsveterinär #häst #hästveterinär #hjälm

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.