Foto: Fredrik Jonsving

Nu ska hästgymnasierna kvalitetsmärkas

Både för branschens och elevernas skull behövs en kvalitetssäkring av hästgymnasierna. Ger utbildningen önskvärd kompetens och följer den utvecklingen på marknaden?

Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN) har utvecklat en ny certifiering, Kvalitetsmärkt Hästgymnasium, som ska utfärdas till de naturbruksgymnasier med hästutbildning som lever upp till målen i märkningen.

– Målet med kvalitetsmärkningen är att säkerställa kvalitén såväl utifrån ett elev- som ett branschperspektiv. Hästgymnasium är för många vägen in på arbetsmarknaden i hästbranschen. Vi arbetar för att utveckla arbetsmiljö samt arbetsvillkor och ett första led är att elever utbildas på kvalitetsmärkta hästgymnasium som samverkar med trygga arbetsplatser, säger Sara Westholm, kanslichef på HYN i ett pressmeddelande.

Med hjälp av märkningen ska skolor med hästinriktade gymnasieutbildningar få möjlighet att visa att deras utbildningar innebär en god förberedelse inför yrkeslivet – att undervisningen sker i yrkesmässig miljö med väl anpassade hästar samt av legitimerade lärare som regelbundet fortbildas för att hålla sig à jour med branschens utveckling.

Än så länge har tre skolor ansökt till systemet och två har bokat in revisioner. En av skolorna är Vreta Utbildningscentrum i Linköping som också medverkat som pilotskola i projektet.
– Vreta UC vill vara med på kvalitetssäkringen för vi tycker det är viktigt att hålla hög kvalitet på utbildningen. Vi ser fram emot att bli reviderade för det kommer vara ett bra verktyg i vår utveckling framåt. Att ansluta sig till kvalitetssäkringen kommer också ge oss en plattform för samarbete med de andra skolorna. Det behövs input utifrån för att utveckla sig och vi kan genom detta bli ännu bättre, säger Carina Lundgren, enhetschef häst Vreta UC i pressmeddelandet.

Parallellt med utvecklingen av Kvalitetsmärkt Hästgymnasium har LRF Häst och Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) tagit fram en certifiering för hästverksamheter baserat på lagkrav kopplade till hästhållning, arbetsmiljö, klimat och miljö samt företagande. Gymnasieskolor som ansluter sig uppfyller grundkraven i den märkningen samt ett tillägg med branschkrav kopplade till utbildning. SMAK Certifiering AB sköter revision och utfärdar certifikat för båda system.

Läs mer om kriterierna > > >

Kvalitetsmärkt hästverksamhet > > >

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.