Ny forskningsrapport om sexuella övergrepp

På onsdagen presenterade Riksidrottsförbundet och Susanne Johansson, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, forskningsrapporten ”Från policy till praktik – mot sexuella övergrepp inom idrotten”. I rapporten görs en genomlysning av de tio största barn- och ungdomsidrotternas åtgärder mot sexuella övergrepp mot barn- och ungdomar.

Inom idrottsrörelsen råder nolltolerans mot all form av mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En ny forskningsrapport från Susanne Johansson vid GIH visar att trots det är idrotten inte alltid en trygg plats.

– Det är något vi naturligtvis är medvetna om och vi kommer inte att släppa taget om trygghetsarbetet, säger Annika Tjernström, generalsekreterare på Svenska Ridsportförbundet..

Inom ridsporten är arbetet med trygghetsfrågorna prioriterat och går under samlingsnamnet Trygg i ridsporten.

De tio förbund som ingår i forskningsrapporten är fotboll, innebandy, ridsport, simidrott, gymnastik, tennis, ishockey, handboll, basket och friidrott. Studien är initierad och finansierad av Riksidrottsförbundet med syfte att bidra till att stärka idrottsrörelsens gemensamma arbete för att skapa verkligt trygga idrottsmiljöer, inte minst för barn och ungdomar.

– För oss, som till exempel har många ungdomar i ridsporten, är det viktigt att alla känner sig trygga i stall och ridhus, säger Annika Tjernström, generalsekreterare på Svenska Ridsportförbundet.
– Trygg i ridsporten har funnits med oss i många, och det känns bra att kunna visa på de samarbeten vi har inlett nu, fortsätter Annika Tjernström.

Tillsammans med stiftelsen Friends finns trygghetsambassadörerna Peder Fredricson, Stephanie Holmén och Vanessa Falk, och i ett annat samarbete arbetar Svenska Ridsportförbundet för trygga ledare i ridsporten.

Ladda ner forskningsrapporten Från policy till praktik – mot sexuella övergrepp inom idrotten.

Här kan du läsa mer om Riksidrottsförbundets arbete med trygga idrottsmiljöer.

Under samlingsnamnet Trygg i ridsporten arbetar Svenska Ridsportförbundet för en trygg miljö i ridhus och på stallbackarna. Trygg i ridsporten finns samlat på ridsport.se och hemsidan och det material som finns där omnämns särskilt i positiva ordalag i rapporten.

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.