Hästinfluensa sprids lätt i hästgrupper, inom- och utomhus. Foto: Kim C Lundin

Ny form av hästinfluensa bakom utbrotten i Storbritannien

Brittiska Animal Health Trust konstaterar att antalet utbrott av hästinfluensa är uppe i hela 29 stycken i 17 counties över England och Skottland. Kommer den till Sverige?

Fler och svårare fall än vanligt

Hästinfluensa förekommer i alla populationer mer eller mindre. I länder med hög grad av vaccinerade hästar är det väsentligt mycket färre fall, vaccineringen minskar spridningsmöjligheten. Brittiska Animal Health Trust (AHT) har genomfört den största massprovtagningen någonsin i samband med de senaste veckornas utbrott. På kort tid har lika många prov som normalt sett analyseras på ett år samlats in för att kartlägga spridningen och vilken virusstam det rör sig om. Hela 29 stycken influensautbrott i 17 counties över England och Skottland är en kraftig ökning jämfört med hur det brukar se ut i Storbritannien.

Inga fall detekterade än

I Sverige har det sedan årskiftet konstaterats hästinfluensa i två kommuner. I det ena fallet finns det koppling till ovaccinerade importerade irländska hästar som transporterats genom Skåne, Småland, Östergötland med destination Stockholm. Den provtagning som genomförts är kategoriseras som vanligt equin influensa typ A2.

Ny virusstam cirkulerar

Det är nu bekräftat att det är en ny form(Florida Clade 1 H3N8) av hästinfluensaviruset som cirkulerar. Det är också det som gör att även vaccinerade hästar drabbas, om än i mildare form. AHT menar att de vaccinerade hästarna har en viss nivå av skydd även om detta är ett delvis nytt virus. Detta är ett nytt ställningstagande jämfört med när utbrotten var helt nya
”Vaccinerade hästar får mildare symptom, och återhämtar sig bättre än ovaccinerade hästar”, skriver AHT.
Från AHTs sida så rekommenderas att alla hästar vars vaccination är äldre än sex månader behöver en påfyllning.

Rekommendation från AHT

Det som AHT rekommenderar är i linje med de direktiv som SVA kommit ut med tidigare i vinter för det svenska utbrottet av EHV-1 med den skillnaden att där finns ingen vaccinering att falla tillbaka på.

  • Vaccinera – fyll på om det gått mer än sex månader. Är hästen ovaccinerad så påbörja vaccination, skyddet dröjer ett tag efter att andra sprutan givits.
  • Isolera – det är viktigt att så tidigt som möjligt omplacera hästar som visar sjukdomstecken i den  mån det är möjligt. Influensavirus är luftburet och sprids snabbt i grupper av hästar.
  • Undersök – om du tänker åka på träning eller andra samlingar med flera hästar, fråga arrangören vilka försiktighetsåtgärder de gör och vad du bör göra.
  • Kommunicera – AHT anser det viktigt att veterinärer och hästägare är öppna och tydliga om de misstänker ett utbrott. Detsamma borde gälla i Sverige, allt för att minska spridningen av hästinfluensa.
  • Minimera riskerna – det gör man bäst genom att informera och uppdatera sig om läget. Fatta beslut om att kanske avstå från att åka med sin häst eller inte besöka ett stall.

 

Tidigare artiklar

FEI varnar för utbrott av hästinfluensa – brittisk galoppsport stänger ner

Brittiska influensautbrottet kan vara under kontroll – en häst död

Konstaterad kvarka och hästinfluensa – sammanfattning av smittläget

Källa: AHT

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.