Ny karens- och förbudslista idag

Ridsportens förbundsveterinär Peter Kallings informerar på SvRF:s hemsida om ändringar och förtydliganden i karenstids- och förbudslistan för tävling.

Bland ändringarna som träder i kraft idag 1 februari finns nya preparat och deras karenstider.

Här finns också de nya vaccinerna mot EHV-1, Equishield EHV (Det bör dock påpekas att det endast har indikation mot luftvägs- respektive abortformen av EHV-1, ej den centralnervösa formen med neurologiska symptom.) och det nya vaccinet mot kvarka, Strangvac. Båda har liksom övriga vacciner 7 dagars karenstid.

Till lista över substanser förbjudna vid tävling förtydligas att stimulantia, narkotika och cannabinoider (med undantag av cannabidioler, CBD, som även kan förekomma pga. foderkontamination) inte är tillåtna.

Det finns också förtydliganden när det gäller förbjudna åtgärder, nervsnittning och underhudsblistring

Informationen från förbundet innehåller även varningar när det gäller kontamination, alltså att hästen får i sig något förbjudet ämne via rester i en box eller annan miljö där den vistas. Hästar som genomgår läkemedelsbehandling kan utsöndra läkemedelssubstanser genom urin och avföring och potentiellt överföra rester av substanserna till andra hästar genom foder och strömedel som spån eller halm. Personer som hanterar hästarna måste se till att all medicin för personligt bruk alltid hålls borta från hästarna. Man ska inte urinera i hästens närmiljö (t.ex. i box eller i hästtransport) eftersom läkemedel som utsöndras i urin från människor i vissa fall kan överföras till hästen genom förorenat foder eller strömedel.

Man bör utgå ifrån att alla tillskott, inklusive växtbaserade ämnen, som har, eller påstås ha en medicinsk eller prestationshöjande effekt på hästar (eller något annat djur inkl. människa, eller cellodling etc.) är förbjudet i tävling om det inte finns en specifik uppgift som säger något annat.

På förekommen anledning uppmanas också till skärpt uppmärksamhet vad gäller hållande av karenstider inför tävling.

Läs mer hos Svenska Ridsportförbundet > > >

Hela karenstids- och förbudslistan finns HÄR och på sidan om karenstidslistor, under Tävling/Antidopning. Ändringar i listan är markerade med kursiv text.

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.