Flagga Hinder Tävling

Nya coronaregler för inomhustävlingar – igen!

Med anledning av Folkhälsomyndighetens beslut av nya smittskyddsföreskrifter från den 1 december har Svenska Ridsportförbundets styrelse tagit beslut som gäller för aktiviteter som samlar fler än 100 personer inomhus. Vid tävlingar gäller beslutet hoppning inomhus.

Ridsporten vill fortsatt bidra till en minskad smittspridning och förbundsstyrelsen tog den 29 november beslut om att Folkhälsomyndighetens föreskrifter ska gälla all verksamhet som bedrivs inom Svenska Ridsportförbundets regi, förutom tävlingar även utbildningar, träffar, konferenser och andra aktiviteter som samlar fler än 100 personer inomhus.
– Vi har hittills haft en mycket begränsad smittspridning inom ridsporten och tillsammans kan vi se till att det fortsätter så, säger ordförande Ulf Brömster.

Vid tävlingar gäller beslutet inomhustävlingar i hoppning som samlar fler än 100 personer i publiken. Vid tävling räknas inte ryttare, medhjälpare eller funktionärer in som deltagare. Uppdaterat ”Tillfälliga TR” finns här

Beslutet gäller även shower och uppvisningar, som till exempel luciashow, och i beslutet definieras ridhus som inomhus.

Nya beslut kan komma att tas om ändrade besked kommer från myndigheterna.

Det här gäller från 1 december

Från den 1 december 2021 ska arrangör av aktiviteter inomhus med fler än 100 deltagare antingen

  • ställa krav på att personer som är 18 år och äldre ska uppvisa vaccinationsbevis
  • eller vidta särskilda smittskyddsåtgärder.

Det är arrangören som bestämmer vilket av alternativen som gäller för den enskilda tillställningen.

Från Riksidrottsförbundet:

– Det här gäller för tävlingar inomhus från 1 december 

– Vanliga frågor och svar (uppdaterad 2021-12-03, med bland annat råd om hur arrangörer kan agera vid synpunkter och hot i samband med kontroll av vaccinationsbevis)

Vaccinationsbevis

Arrangören ska kontrollera att deltagare har ett giltigt vaccinationsbevis. Deltagare ska kunna visa upp vaccinationsbevis och legitimation.

Personer under 18 år behöver inte visa upp vaccinationsbevis, men ska kunna visa upp legitimation om det inte är uppenbart att personen är under 18 år.

Myndigheten DIGG har tagit fram en app som anordnare kan använda för att skanna av vaccinationsbevis.

Särskilda smittskyddsåtgärder

Om vaccinationsbevis inte kontrolleras ska deltagarna ha anvisad sittplats, sällskap ska bestå av max 8 personer, och sällskap kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter till varandra.

Allmänna råd gäller fortfarande

Pandemin är inte över och fortsatt gäller att vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. Fortsatt gäller också att hålla noggrann handhygien, hosta eller nys i armvecket och stanna hemma vid minsta symptom på sjukdom.

Folkhälsomyndighetens information

Det här har hänt tidigare

Här hittar du ett arkiv med alla beslut och nyheter som rört ridsporten och coronapandemin sedan 12 mars 2020.

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.