Karolina Lagerlund.

Nya gödselreglerna – Hästnäringen arbetar på ett svar

I vintras presenterades ett betänkande från den statliga Övergödningsutredningen. Om åtgärderna som föreslås skulle genomföras och bli lagstiftning kommer det att betyda att många hästföretag i Sverige slås ut och att många får stänga sina stall.

Vad gör hästnäringen för att agera?

Den statliga Övergödningsutredningen föreslår i sitt betänkande från i vintras att man ska införa hårdare regler kring hantering av gödsel och hagar, regler som i praktiken skulle slå ut många hästföretag och göra det omöjligt även för många privatpersoner att hålla hästar så som de gör idag. Ridenews rapporterade om detta i vintras. Läs mer här > > >

Nyligen presenterade Jordbruksverket sitt yttrande, men det innehöll inte några avgörande invändningar mot förslagen.

Ridenews kontaktade Karolina Lagerlund, VD Hästnäringens Nationella Stiftelse, för att ta reda på om de fått möjlighet att yttra sig över betänkandet och om hon kunde medverka i en intervju. Hon berättade att HNS och LRF Häst tillsammans arbetar kring att samordna ett yttrande som ska lämnas in senast den 31 augusti. I och med att det inte är färdigt ännu tackade hon nej till en intervju.

Hon berättar dock att man arbetar med en linje som förespråkar frivilliga aktiviteter och alternativ istället för lagstiftning och ökad reglering.

Karolina Lagerlund menar att det är viktigt att påpeka att det föreslås att det ska tillsättas en ny utredning för att ta fram underlag till nya bestämmelser om miljöhänsyn för hästhållare.

– Betänkandet har dock inte lämnat skarpa förslag på lagstiftning, vilket det lite olyckligt rapporterats om i media och som skapat extra oro, säger hon.

 

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.