Peter Kallings

Nya karenstider

Ridsportförbundets veterinär Peter Kallings informerar om några nyheter – nya karensregler från 1 juli och en uppmaning om skärpt kontroll när det gäller hästinfluensa och vaccination vid import.

Karenstids- och förbudslistan uppdateras och de nya bestämmelserna börjar gälla 1 juli 2020. Förutom att några nya preparat tillkommit finns också en del andra förändringar.

Uppdatering Karenstids- och förbudslistan

Förtydligande av B) FÖRBJUDET PÅ TÄVLINGSDAGEN; ”Tävlingsdagen startar vid midnatt (00:00) och slutar när hästen har gått i mål i sin sista start för dagen”.
Övriga ändringar i substanslistan gäller uppdateringar av nya respektive utgående läkemedel samt redaktionella ändringar och förtydliganden.

Karenstid för glukosamin som fodertillskott tas bort

Glukosamin till människa är klassificerat som läkemedel och har därför i karenstidslistan haft 96 timmars karenstid för tävling. Nu har Läkemedelsverket förtydligat att om det förekommer i fodertillskott till häst så bedöms det inte som ett läkemedel för djur. Därför tas karenstiden bort för glukosamin om det ges som fodertillskott.

Hela karenstids- och förbudslistan finns HÄR (pdf) och på sidan om karenstidslistor, under Tävling/Antidopning. Ändringar i listan är markerade med kursiv text.

Hästinfluensa och vaccination vid import av häst till Sverige

Då det dykt upp flera fall av hästinfluensa efter import av ovaccinerade hästar så uppmanas att dels se över rutiner vid transport och ankomst till nytt stall, dels till att se över egna hästars vaccinationsstatus. Läs mer HÄR om vaccination mot influensa

Ställ krav på och kontrollera att säljare har vaccinerat mot hästinfluensa samt att transportörer bara har friska och vaccinerade hästar, desinficerade transportfordon och uppehållsstallar innan de kommer till mottagarstall Sverige. Använd ”karantänsstall” (eller mindre, isolerad del av stall) vid ankomst så att inte redan uppstallade hästar smittas av nyinkomna, i minst 14 dagar och helst 21 dagar (för att övriga tävlande hästar ska kunna förklaras friska och stall fritt från smitta de senaste 3 veckorna innan tävling). HÄR kan du läsa mer

Det har kommit in en hel del frågor om vad som gäller och rekommenderas, varför SvRF hänvisar till närmare information på sin hemsida under Smittskydd samt SVAs hemsida.

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.