Advokat Dan Nordenberg.

Nya konsumentköplagen: ”Det kan vara farligt att sälja häst”

Den nya konsumentköplagen som trädde i kraft idag den 1 maj innebär en avgörande förändring för den som köper eller säljer häst – men utan kunskap om lagen kan man få stora problem.
– Jag tror tyvärr inte att medvetandet är så stort, säger advokat Dan Nordenberg som har stor erfarenhet av hästaffärer och själv är uppfödare.

– Den nya lagen är strängare än den tidigare, så om man inte vet vad man gör kan man råka väldigt illa ut.
Det säger advokat Dan Nordenberg, själv uppfödare och som företrätt SWB i olika delar av processen kring den nya konsumentköplagen.

Den nya konsumentköplagen som trädde i kraft idag 1 maj innebär att den förstärkta reklamationsrätten förlängs från sex månader till hela två år och att digitala produkter för första gången omfattas. Det innebär att den omvända bevisbördan – där säljaren måste bevisa att fel på produkter är orsakade av köparen alltså gäller i 24 månader.
Man tror att detta kan ha avgörande betydelse för att produkter som produceras och säljs blir mer hållbara – man ska inte kunna sälja en kaffebryggare som går sönder efter några månaders användning – och därmed också ett steg framåt för miljön.
Den nya lagen införlivas i EU:s senaste direktiv på konsumentområdet.

”Jag är jätteorolig för att det är många som inte kommer att använda den här möjligheten”

Omdebatterad lag

Vad gäller köp och försäljning av hästar har konsumentköplagen länge varit omdebatterad, då den inte tar hänsyn till att det handlar om levande varelser som påverkas av den miljö de hamnar i och som inte kan ersättas med en likvärdig ”produkt” vid reklamation.

Nu blir det i den nya konsumentköplagen ett undantag för hästar och andra djur och den omvända bevisbördan gäller även i fortsättningen endast i sex månader. För djur som kostar mer än en tiondel av prisbasbeloppet (dvs. över 4 830 kr för 2022) införs möjligheten för säljare och köpare att förhandla bort den omvända bevisbördan – det blir då köparen som måste bevisa att ett fel uppkommit före köpet.

– Det är farligt att sälja häst om man inte vet vad man gör, säger Dan Nordenberg.
– Om man inte använder möjligheten att förhandla bort den omvända bevisbördan är man som säljare väldigt utsatt. Jag är jätteorolig för att det är många som inte kommer att använda den här möjligheten. Jag tror tyvärr inte heller att medvetandet är så stort om det här ute i juristbranschen.

Undersökningsplikt

En undersökningsplikt införs som innebär att om en konsument som har undersökt djuret eller utan godtagbar anledning inte har följt näringsidkarens uppmaning att göra det, får inte som fel åberopa vad köparen borde ha märkt vid undersökningen. Detta gäller dock inte om näringsidkaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. En likadan regel finns redan idag i köplagen.

Den gamla konsumentköplagen från 1990 gäller alltså fortfarande alla köp som ingåtts före den 1 maj 2022. Den som säljer en häst den 1 maj eller därefter har alltså möjlighet att använda den nya lagens regler om undantag för levande djur genom att föra in klausuler i köpeavtalet om detta.

Att reklamera hästköp har satts i system

– Det största problemet med alla hästtvister brukar vara att man säljer en häst med för höga förväntningar. Man säger att den går 1.40 istället för att säga att ”den har gått 1.40 med tidigare ryttare”, att det är en möjlighet och inte en garanti. Man måste ta ner förväntningarna. Jag menar, vilka förväntningar kan man egentligen ha på ett levande djur? frågar Dan Nordenberg.

– Lite generaliserande kan man säga att säljarna ofta känner sig tvingade att förlika trots att de vet att de inte har gjort fel. Jag tycker att generellt sett reklameras på tok för många hästköp. Det har satts i system. Man kan inte rida och det resulterar i att man reklamerar hästen, precis som om det vore vilken pryl som helst.

”Man kan inte rida och det resulterar i att man reklamerar hästen, precis som om det vore vilken pryl som helst.”

– Det är en osund jargong som finns bland köpare. Man tror att man bara kan lämna tillbaka hästen när den inte passar. Visst, det finns säkert även många tragiska fall, men det här är ett systematiskt problem.

Dan Nordenberg tror även att försäkringarnas utformning bidrar till problemet.
– Försäkringsbolagen föder ett incitament att man ska gå vidare och bråka med säljaren. Ofta är det så att man har köpt hästen, man anmäler till försärkringsbolaget innan karenstiden har gått ut efter att man tagit en ny försäkring. Man letar fel, hittar någonting, behandlar – och då vill försäkringsbolaget inte betala eftersom karenstiden inte gått ut eller för att de anser att felet fanns innan köpet.

Viktig klausul att lägga till i köpeavtalet

– Det finns ingen avtalsmall idag, som jag har sett, som är anpassad till den nya lagen. Ja, utom SWB:s som inte är färdig ännu, men som kommer i dagarna, säger Dan Nordenberg – som för övrigt är den som tar fram SWB:s avtalsmall.

– Det är inte svårt, man måste bara ha en vettig formulering, säger Dan Nordenberg, som här nedan bjuder Ridenews läsare på en klausul som man kan inkludera i sina köpekontrakt.

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.