Foto Fredrik Jonsving

Nya regler för läkemedelskarens och laser

Nya bestämmelser för karens- och förbudslistan börjar gälla 1 januari 2020.

All användning av cimetidin till tävlingshäst avråds från, men det finns inget registrerat läkemedel med cimetidin för varken människa eller häst i Sverige. Cimetidin tas därför bort från karenstidslistan. Cimetidin verkar genom att minska produktionen av saltsyra i magsäcken. D

Karenstid på minst 96 timmar återinförs för alla typer av laserbehandlingar. Tidigare har man förkortat karenstiden för behandling med lågeffektlaser till att det inte är tillåtet under tävlingsdagen. Beslutet ledde till tolkningsproblem av regelverket samtidigt som beslutet kom i konflikt med andra gällande bestämmelser. Därför återinförs en karenstid på minst 96 timmar för alla laserbehandlingar.

En översyn om vilka behörighetskrav man kommer att ställa på den som utför behandlingen kommer också att göras inom ramen för NEMAC. Denna översyn grundar sig på de olika laserutrustningarnas eventuella effekt och att orsaka skada på häst.

Det nya preparatet Arti-Cell Forte, för stamcellsbehandling av leder, som godkändes i år, får en karenstid på minst 28 dygn. Läs mer om preparatet här > > >

Hela karenstids- och förbudslistan finns HÄR (pdf) > > >

Information från Svenska Ridsportförbundet > > >

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.