Ridskolor vädjar om regeringens hjälp - får nobben. Foto: Fredrik Jonsving

Regeringen nobbar ridskolornas rop på hjälp

Foderkrisen är ett faktum i hela Sverige. Extra hårt slår det mot ridskolor. Nu står det klart att regeringen inte kommer att hjälpa till i krisen.

Det var Moderaternas Lotta Finstorp som tidigare i sommar skickade ett brev till socialminister Annika Strandhäll (S).  I brevet står att läsa att många ridskolor drabbats extra hårt av foderbristen. Hö importeras bland annat från utlandet för att rädda verksamheter. Det finns också fall med ridskolor som helt enkelt tvingats lägga ner på grund av kris med foder.

 

Lotta Finstorp (M) understryker att enda sättet för ridskolor att överleva är att höja avgifterna eller få mer bidrag. Höjda avgifter skulle i sin tur leda till att personer med sämre ekonomi tvingas sluta, menar Finstorp.

”En lösning skulle kunna vara att kompensera ridskolorna med ett tydligt predestinerat ökat statligt lokalt aktivitetsstöd, LOK-stöd. Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll: Anser ministern att detta vore en möjlig lösning, eller finns det andra tänkbara lösningar för denna viktiga sport?, skriver Lotta Finstorp i brevet.

 

Nu har svaret kommit från regeringshåll. Något ytterligare ekonomiskt stöd till ridskolorna kommer inte att delas ut. I ett svar skriver socialministern att torkan slagit hårt mot många, men att man inte kan hjälpa till med ytterligare stöd då regeringen redan ökat det statliga stödet till idrottsrörelsen med 258 miljoner kronor. Man påtalar också att det finns många andra sätt utöver statliga och kommunala bidrag för att hålla tillbaka kostnaderna.

I svaret står att läsa:

”Vårens och sommarens extrema torka har fått konsekvenser för stora delar av samhället och regeringen följer utvecklingen nära. Jag ser emellertid inte tillräckliga skäl för att inom ramen för den statliga idrottspolitiken agera särskilt gentemot ridsporten.”, undertecknat Annika Strandhäll.

Läs mer: Här hittar du skrivelsen till och från regeringen

Gilla Sportbladet Ridsport på Facebook!

Gilla Ridenews på Facebook!

Ladda ner Ridenews app – för Android
Ladda ner Ridenews app – för iPhone

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.