Ridklubb stängd för misstänkt kvarka

Karlshamns ridklubb har stängt ner hela anläggningen efter misstänkt kvarka, då en häst har fått en böld som sprack.

Inga hästar får komma in eller ut från Karlshamns ridklubb, som har stängt hela anläggningen. Det var i helgen som veterinär kallades till ridklubben som ligger i Janneberg väster om Karlshamn. Då hade en av anläggningens 48 hästar fått en böld på ganascherna som sprack.
– Symptom på kvarka kan vara feber, hosta, att hästen är snorig eller får en böld som spricker. Den här hästen behöver inte ha kvarka, men vi vill vara på säkra sidan och har därför stängt anläggningen, säger Ama Andersson, verksamhetschef på Karlshamns ridklubb i Blekinge Läns Tidning.

Ridskoleverksamheten fortsätter som vanligt, men alla besökare uppmanas att tvätta händerna och tvätta ridkläder. Den misstänkt kvarkasmittade hästen har flyttats från anläggningen och isolerats. Det kommer att dröja tre dagar innan proverna visar om den har kvarka eller inte.

Det är bara två år sedan Karlshamns ridklubb drabbades av ett tidigare kvarkautbrott. Då var anläggningen helt stängd under en längre tid och det var ett hårt slag mot klubben ekonomiskt.

fakta

Kvarka – fakta

Kvarkautbrott rapporteras ständigt hos hästar i Sverige och andra länder. Hästarna får ofta en allvarlig och smärtsam luftvägssjukdom med variga bölder i huvudets lymfknutor, men symtomen kan i vissa fall vara lindriga och likna en vanlig förkylning. Tysta smittbärare förekommer.
Sjukdomen är anmälningspliktig. Den smittar inte människor.

Under femårsperioden 2013-2017 anmäldes i snitt 75 stall med utbrott av konstaterad kvarka per år i Sverige.

Statens veterinärmedicinska anstalt har en kvarkakarta där alla positiva kvarkaprover visas > > >
På Svensk Travsports webbplats finns en lista över misstänkta och konstaterade fall av kvarka som rapporterats till länsveterinärer > > >

Symptom:
• Hög feber, över 39 grader, 24-48 timmar innan hosta och näsflöde uppträder.
• Näsflöde, ofta varigt, men kan vara tunt och genomskinligt i början (kan då förväxlas med virusinfektion).
• Svullna lymfknutor i huvud/halsregionen med bölder som kan spricka, till exempel mellan ganascherna.
• Förträngningar i övre luftvägarna kan orsaka sväljningssvårigheter och även missljud vid andning och i svåra sjukdomsfall även andningssvårigheter.

Sjukdomen kan också förlöpa med betydligt lindrigare symtom, till exempel enbart näsflöde eller hosta utan hög feber. Äldre hästar visar ofta mildare och kortvarigare symtom än unga. Många gånger kvarstår kvarkainfektionen i hästens luftsäckar utan att några tydliga symtom ses utåt.

Smitta
Kvarka är en mycket smittsam sjukdom. Kvarkabakterien förekommer i nässekret, svalg och bölder hos smittade hästar. Gemensamma vattenhoar i hagar kan ofta vara ordentligt kontaminerade. Smitta kan även ske via selar, sadlar, träns och människor om bakterier finns på kläder eller otvättade händer.
Kläder ska tvättas i 60 grader. Stövlar, hjälmar med mera ska rengöras med exempelvis Virkon.

Bakterien utsöndras via nosen från den insjuknande hästen 24-48 timmar efter första febertoppen. Hästar som inte längre har synliga symtom kan ändå utsöndra bakterien ytterligare två till tre veckor eller i vissa fall ännu längre. Modern forskning visar att kvarka sprids även via sådana symtomlösa smittbärare. Hos dessa lever bakterien vidare i luftsäckar eller bihålor och utsöndras intermittent till omgivningen.

Inkubationstiden är 3-14 dagar.

En häst som haft kvarka blir inte immun för hela livet, men genomgången sjukdom kan ge viss immunitet.

Behandling
Viktigt att hästen undersöks av veterinär och att prover tas.
Sjukdomen får oftast läka under vila.
Ibland görs dränage av mogna bölder som inte spricker spontant.
Antiinflammatorisk behandling kan ges för att minska feber, smärta och svullnad och hjälpa hästen att äta och dricka.
Lång konvalescens rekommenderas.
Antibiotikabehandling kan övervägas.

Isolering

Effektiv isolering viktig. Insjuknade hästar ska separeras från friska djur. Vanligtvis utsöndras inte kvarkabakterier under de första 24–48 timmarna så det finns goda chanser att begränsa omfattningen. Stallet bör hållas isolerat i fyra till sex veckor efter att den sist insjuknade hästen inte längre visar symptom. Var noga med att rengöra gemensamma vattenkar där kvarkabakterier lätt överlever.

Komplikationer till kvarka, som exempel lunginflammation, kastad kvarka och anasarka kan uppträda. I vissa fall dör hästar i akut lunginflammation.

Källa: SVA

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.