nonsens, klapp, hand, träns, skimmel, skötare

Ridklubbar ryter till mot Svenska Ridsportförbundet

Fyra ridsportföreningar har gått samman i ett öppet brev till Svenska Ridsportförbundet där de kräver handlingskraft, transparens och tydliga regelverk.
Läs hela brevet här:

Ridsportföreningar kräver nolltolerans, tydliga regelverk och transparens!

De senaste åren har en rad fall av övergrepp och missförhållanden inom ridsporten uppmärksammats av
media. Och allra troligast når inte allting offentligheten eller ens anmäls. Det viskas allt högre om att
flera fall varit kända inom ridsporten, information som nu även når oss i föreningslivets nätverk.
Undertecknande kräver att Svenska Ridsportförbundet agerar nu och framåt!

”I kraft av ideella föreningar utvecklar vi ridsport med kvalitet, för alla hela livet”.
Så skriver Svenska Ridsportförbundet SvRF) i sin verksamhetsidé. För Sveriges organiserade ridsport som
består av 850 föreningar med drygt 150 000 medlemmar, varav 90 procent identifierar sig som flickor och
kvinnor. Sverige är också en mycket framgångsrik nation inom den internationella ridsporten.
Ridklubbarna med sina stall, ridhus och caféer fungerar som fritidsgårdar där människor ur alla
generationer möts och umgås, dagligen. Men ridsporten är inte bara sport och fritidsgårdar, den skapar
också många arbetstillfällen. Hästnäringen omsatte år 2018 hela 72 miljarder kronor och sysselsatte 38 000
personer på heltid ( Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS). Den unika svenska ridskolan som givit
barn ur alla samhällsklasser chans att rida anses vara en av de avgörande hemligheterna bakom de stora
internationella framgångarna. En källa till stolthet och stor inspiration.

Ridsporten är en stark och bred kraft i det svenska samhället. En kraft som är välorganiserad och
professionell skulle man kunna tro. Tyvärr är det inte så i alla sammanhang.

De senaste åren har en rad fall av övergrepp och missförhållanden uppmärksammats av media. Med största
sannolikhet når inte alla övergrepp media eller blir ens anmälda och det viskas allt högre om att vissa av
de uppmärksammade fallen varit kända inom ridsporten, i en del fall i decennier.
Övergrepp och maktmissbruk inom sporten har hanterats svagt och godtyckligt av ansvariga inom SvR F
Detta visar på ett stort behov av demokratisering och utbildning. Det behövs också en tydlig och
transparent plan på hur problem ska hanteras framledes.

I en verksamhet med en ung generation som ser upp till etablerade stjärnor och profiler är det extra
betungande att personer med ansvarsfulla uppdrag inom SvRf missbrukar sin makt genom att inte agera.
Tystnadskulturen har fungerat alltför väl. Den har skrämt och tystat många under lång tid.
Unga hästintresserade och medlemmar i föreningarna tar del av medierapporteringen och undrar varf ör de
som har ansvaret inte gör något. De frågar sig också vilken hjälp de skulle få om något skulle hända dem
själva, eller någon vän. Det måste bli ändring framåt!

Vi i medlemsföreningarna, såväl de yrkesverksamma som de ideella krafterna, vi som möter vardagen i
ridskolorna och som fostrar nästa generations ryttare och medborgare vi måste kunna svara upp för
värdegrunden och vi måste ha tydliga och transparenta policys att utgå ifrån. Förbundets ledning måste
vara starka förebilder som lever vår värdegr und och tar täten för en nolltolerans mot övergrepp och
trakasserier.

SvRfs ledning måste både ta ställning och agera fort. Därför har undertecknade följande krav:
1. SvRF bör kraftfullt och synligt ta ställning mot sexuella övergrepp och maktmissbruk nu och
framåt!
2. SvRF bör skyndsamt utarbeta egna tydliga förhållningsregler och policys samt transparenta
processer som minskar utsattheten inom ridsporten. Allra senast på Årsstämman!
3. SvRF:s ordförande nuvarande och kommande måste leda det arbetet med kraft, tydlighet och
tempo.
4. Riksidrottsförbundets ordförande nuvarande och kommande måste ta ansvar för ett proaktivt
agerande om och när SvRF behöver stöd. Ansvaret är gemensamt.

Vi ser en betydande risk att tappa den enorma kraft som ridsportens gräsrötter är om inte SvRf agerar och
verkar för en tydlig förändring Skulle detta ske hotar det i förlängningen Sveriges tätposition i den
internationella ridsporten och hästnäringen.

Vi har en bit kvar, men den måste inte vara lång. Agera nu!

Billdals Ridklubb gn ordförande Magdalena Rönström
Göteborgs Fältrittklubb gn ordförande Caroline Krantz
Kungsbacka Ridklubb gn ordförande Nils Andreasson
Särö Ryttarförening gn ordförande Johan Falk

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.