nonsens hage grupp

Ridklubben fick stöd för att minska övergödning – och bättre miljö för hästar och personal

Sörmons Ridklubb kämpade med leriga hagar och hästar. Men med hjälp av Lova-stöd som ges för att minska övergödning och förbättra vattenmiljön fick anläggningen ett jättelyft.

Med hjälp av Lova-stöd som ges för att minska övergödning och förbättra vattenmiljön kunde Sörmons Ridklubb dränera alla hagar och bygga en damm. Det berättar ATL om i ett reportage idag.

– Förr fick vi jättemycket tid på att duscha leriga hästar varje dag. Det var tungt. Nu har mycket blivit lättare i jobbet, säger Julie Tronrud, som jobbar på Sörmons Ridklubb till ATL.

Klubben fick stöd som täckte 80 procent av kostnaderna och när man ändå grävde upp området med hagarna för att lägga dräneringsrör passade man på att dra nya rör till vattenkopparna.

– Hela hagområdet är avtäckt och var femte meter ligger ett dräneringsrör. Sedan har vi övertäckt det med bärlager och travgrus, säger Christofer Bramfeldt som är vice ordförande ridklubbens styrelse till ATL.

Dräneringen mynnar ut i en fosfordamm som måste tömmas var femte till tionde år.

Övergödningsutredningen som kom i våras har väckt starka reaktioner i hästvärlden. Läs mer > > >
Många ansåg att hästhållningen målades upp som ett större miljöproblem än den är, men på Sörmon blev åtgärderna för miljön även en vinst för hästarna och personalen.

– Vi hade ganska omfattande problem. Det var lerigt och mycket hästbajs i marken. Det var ganska påtagligt att det var ett bekymmer. Nu kan man inte kalla hästen för en miljöbov här, allt är åtgärdat, säger Christofer Bramfeldt till ATL.

Läs hela artikeln (låst) hos ATL > > >

Fakta: Lovastöd

• Man kan söka upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

• Stödet kan sökas av föreningar och kommuner, ej av företag.

• Flera ridklubbar har tagit del av stödet.

Läs mer om Lova-stöd > > >

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.