fjording fjordhäst nonsens

Ridskolans tillstånd dras in igen och nu tvingas man stänga

Efter upprepade anmärkningar och klagomål från föräldrar drogs tillståndet in – men tekniskt krångel gjorde att beslutet hävdes. Nu har tillståndet för andra gången dragits in och beslutet ska verkställas.

Genom åren har myndigheter upprepade gånger hittat och anmärkt på säkerhetsbrister hos Akka ridcenter utanför Skurup i Skåne. Lena Natt och Dag, som äger och driver gården, hävdar att de alltid har åtgärdat allt som anmärkts på.

I januari förra året beslutade Länsstyrelsen att dra in ägarens tillstånd att bedriva hästverksamhet. Beslutet överklagades och förvaltningsrätten medgav inhibition, så att verksamheten kunde fortsätta tills fallet prövats i förvaltningsrätten.

Även under sommaren hölls flera läger och flera familjer framförde då hård kritik mot ridcentret. Det kom in anmälningar om hur en 15-åring både blev sparkad på benet, trampad på foten och biten i armen av olika hästar. Sveriges Ridlägers Riksförbund plockade bort ridskolan från all sin marknadsföring.

Fler deltagare vittnade om bristande närvaro från lägerledarna och en vuxen deltagare sa till tidningen Sydsvenskan att hon kände sig tvungen att hjälpa barn på lägret och att deltagarna utsattes för stora risker.
– Jag tror att det var andra kvällen som jag fick trösta något barn, pyssla om. Ganska snabbt märkte jag att det här var inte ett läger, det var mer att man bodde där och hade ridlektioner. Det var inga lekar, ingen uppvisning som utlovats, säger hon till tidningen.

Länsstyrelsens yttrande kom aldrig fram till kammarrätten på grund av tekniska problem på myndigheten, och domstolen slog fast att tillståndet skickats fel, till Lena Natt och Dag personligen, istället för till hennes företag Akka Ridcenter. Därför upphävde Kammarrätten i Göteborg Länsstyrelsens beslut att återkalla tillståndet.

Nu har Länsstyrelsen återigen dragit in Akka Ridcenters tillstånd att bedriva ridskola. I ett beslut från mars månad har myndigheten dragit in tillståndet för andra gången.

Beslutet om återkallelse av tillståndet att bedriva ridskola på fastigheten Lindby 37:2 i Skurups kommun gäller från och med tre månader efter att ägaren tagit emot beslutet. Enligt länsstyrelsens handlingar ska beslutet verkställas omedelbart, även om det överklagas.

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.