Häst med bölder under ganascherna när kvarkan blivit värre. Foto: AkaEmma

Sekretess hindrar effektiv information om kvarkans spridning

Ridenews intervjuade länsveterinär Charlotta Kamaterou, Region Skåne, om bristen på direkt information om kvarkasmitta.  ”Vi är bundna av sekretess”.

Brist på information och sekretess

En av problemen kring kvarka och dess utbredning är bristen på offentlig information. Under arbetet med artiklarna om kvarka i landet framkommer dessutom hur olika länsstyrelserna hanterar sekretesslagen. Flera länsveterinärer i några regioner lämnar ut information om både misstänkta fall av kvarka och konstaterade fall. I en del av den dokumentation som lämnas ut är uppgifter maskade, till exempel namn och liknande är övertäckta. Det går dock att utläsa vilka symptom och hur många hästar som drabbats samt geografisk plats.

Hos Länstyrelsen Skåne är det däremot kalla handen från juridiska avdelningen när det gäller att förmedla samma typ av ärendeinformation. Det är dock inte Länsveterinärerna som valt denna väg.

Ridenews fick svar på många frågor genom en av Skåneregionens länsveterinärer Charlotta Kamaterou.

Hur ser ni på ert informationsansvar till regionens hästägare när det förekommer fall av kvarka eller misstänkt kvarka?
– När det gäller kvarka bedömer vi att vår uppgift som länsveterinärer är att framförallt nå ut till veterinärer och hovslagare och göra dem medvetna om hur smittläget ser ut.

Har du förståelse för den oro som många känner av att det inte finns tillförlitlig information om kvarkasmitta?
– Jag kan förstå att man som hästägare gärna vill veta vilka stallar som är isolerade pga kvarka, men egentligen borde det inte vara dessa stallar man ska oroa sig över då dessa stallar är isolerade och åtgärder vidtagna för att kontrollera smittspridning.

Hade det inte varit mer proaktivt och en större hjälp åt hästägare att ni som länsveterinärer informerade en större grupp på ett snabbt och korrekt sätt?
– Det är inte möjligt för oss att inom gällande sekretesslagstiftning informera allmänheten om ett hästföretag, stall eller en anläggning, drabbats av kvarka. Det är annorlunda om en drabbad enhet själv är öppen med det, då bryts sekretessen.
– Vi ju kan informera om vissa smittor på anläggningsnivå, men det är då smittor som är reglerade i zoonos- eller epizootilagstiftning, vilket kvarka inte är.

Tror du personligen att stigmat kring kvarka hade kunnat minskas med mer information?
– Jag tror att en öppnare information om vilka stallar som drabbats av kvarka hade kunnat bidra till att det blir mer avdramatiserat att drabbas av kvarka. Sedan ska man ju givetvis ha respekt för själva sjukdomen då kvarka kan ge allvarliga följdsjukdomar för hästen.
– Det är inget konstigt att det kommer smittsamma sjukdomar till hästanläggningar. Det är svårt att undvika helt då hästar rör sig mycket mellan olika anläggningar. Det viktiga är att man gör vad man kan för att minska risken för smitta t ex har rutiner för att slussa in nya hästar och att man gör vad man kan för att minska risken för smittspridning när man har en sjuk häst.

Skulle ni som länsveterinärer kunna göra mer för att förebygga spridning av kvarkasmitta?
– Eftersom det inte finns någon lagstiftning för bekämpning av kvarka har vi begränsat med resurser för att arbeta med kvarka och t ex informera allmänheten om hur man kan skydda sig mot smitta, det blir en prioritering. För sjukdomar som kvarka är det därför bra om de olika hästorganisationerna tar ansvar för utbildning och information kring detta.

Hur hade du velat att det fungerade med information till hästägare?
– Att bara kunna ge delar av information om ett sjukdomsläge är svårt, det kan ibland skapa mer förvirring och ryktesspridning. Det bästa vore om vi kunde förmedla hela bilden, raka konkreta uppgifter är det bästa för det förhindrar spekulation. Idag kan vi tyvärr inte ge en sådan bild.

 

Tidigare artiklar om kvarka

Allt fler fall av kvarka – stor skillnad mellan län

Flera kvarkalarm i Skåne – så skyddar du din häst

Ridklubbens mardröm
Fler faror med årets torka

 

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.