Stillbild från Becky Eardleys räddningsfilm.

Simmade hästarna i säkerhet efter översvämning

När floden Usk i västra Wales i helgen översvämmades efter stormen Callum blev två valacker strandade i sin hage. Se film på hur de simmas i säkerhet.

Brittiska Horse and Hound skriver om räddningsinsatsen i översvämningen där en av hjältarna Becky Eardleys film har delats över 7000 gånger.

De två valackerna kunde inte ta sig från sin hage i trakten av Gilwern, Monmouthshire. Den översvämmades när floden Usks bankar rasade in tidigt lördag morgon 13 oktober. Valackernas ägare Gareth Silcox fick besked från den äldre markägaren i vars hage hästarna stod  att floden steg och han ombads kontrollera läget för hästarna.
När han nådde fram till hagen hade de två ställt sig på högsta punkten men vattnet nådde ändå upp till magen på de två hästarna av cob-typ.

Nät vattnet inte gav något tecken på att sjunka undan var Gareth och hans vän Matthew Burton tvungna att agera. De hade hjälp av flera vänner inklusive Beacky Eardley som filmade förloppet.

När Gareth och Matthew gav sig ut i vattnet och bort till fältet fann de en häst instängd bakom staket och vattnet var på sina ställen 1,5 meter djupt, det gick inte att stå på botten för allt var halt och löst. Med bara en grimma på simmades först den ena hästen ut till säkerhet. Den andra fick klippas loss ur staketet med hjälp av avbitare.

Filmen visar Gareth och Matthew ta den andra valacken till säkerhet genom flodmassorna.

Båda hästarna klarade sig oskadda ur äventyret.

Gilla Ridenews på Facebook!
Följ oss på Instagram

Ladda ner Ridenews app – för Android
Ladda ner Ridenews app – för iPhone

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.