hand klapp nonsens

”Stallslavarna” – Förbundet svarar: ”Det är bra att media riktar ljuset mot dessa frågor”

Svenska Ridsportförbundet har fått mycket kritik för flathet i frågor som rör sexuellt utnyttjande och trakasserier inom ridsporten. Nu utpekas förbundet även som ovilliga att agera och kommentera i frågan om de orimliga arbetsvillkoren inom ridsporten när Aftonbladet uppmärksammar det i en artikelserie.

Förbundet svarar idag genom på sin hemsida publicera en text om vad som gäller i branschen. Här nedan kan du läsa texten i sin helhet.

Med anledning av medias rapportering om allvarliga brister i arbetsmiljön för hästskötare vill vi ta chansen att uppmärksamma såväl arbetstagare som arbetsgivare på vad som gäller. Alla hästskötare ska ha skälig lön, goda arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö.

Att jobba som hästskötare är något som många drömmer om, men det är viktigt att ha koll på vad man som hästskötare har för rättigheter för att se till att hästjobbet verkligen blir ett drömjobb. Vi uppskattar att media granskar arbetsförhållanden inom ridsporten och vill tydliggöra att de arbetsvillkor och den arbetsmiljö som beskrivs i kvällspressen är helt oacceptabla. Alla hästskötare har rätt till skälig lön, goda arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö. Ingen ska heller behöva råka ut för sexuella trakasserier, vare sig på arbetet eller någon annanstans.

Svenska Ridsportförbundet är ingen arbetsgivarorganisation men däremot är vi huvudman för de ridsportrelaterade utbildningar som ges vid Hästsportens Folkhögskola och har där ett viktigt ansvar att se till att man som hästskötare får med sig god kunskap om arbetsmiljö och arbetsvillkor. Vi, och hästnäringen i stort, har också ett viktigt ansvar att se till att man som arbetsgivare har tillgång till kunskap om vad som gäller. Svenska Ridsportförbundet arbetar också med detta inom ramen för HNS, Hästnäringens Nationella Stiftelse, som driver dessa frågor med dess samarbetsorganisationer. Tillsammans arbetar vi för en professionell näring som har schyssta villkor på arbetsplatserna. HNS driver just nu en kampanj som lyfter just arbetsvillkor inom hästnäringen. Hos HNS finns också en lista med tips och råd om vad som gäller: Ett riktigt hästjobb – tips och råd – HNS (hastnaringen.se)

Utomlands har hästskötarnas situation också lyfts på sista tiden. Tidigare i år tecknade det internationella förbundet FEI en överenskommelse med the International Grooms Association, som därmed officiellt får en röst i organisationen. The International Grooms Association arbetar bland annat för att internationella hästskötare ska få bättre arbetsvillkor, framförallt vid tävlingar där långa dagar är normen.

– Det är bra att media riktar ljuset mot dessa frågor och ger oss möjligheten att uppmärksamma alla arbetsgivare och arbetstagare på vad som gäller. Att sköta om hästar är ett viktigt jobb och lönen kan aldrig vara att ta hand om en fin häst! Man ska ha en skälig lön, vettiga arbetsvillkor, dygnsvila, veckovila och semester. Självklart ska man inte heller under några omständigheter behöva råka ut för någon som helst form av sexuella trakasserier. Det borde vara en självklarhet, säger Ulf Brömster, ordförande Svenska Ridsportförbundet.

Svenska Ridsportförbundet arbetar nu för att idrottens regelverk ska stärkas efter att det under fjolåret blivit tydligt för oss att idrottens regelverk inte räcker till när det som inte får hända ändå sker. Det handlar bland annat om de preskriptionstider som finns i idrottens regelverk, definitionen av allvarlig kränkning samt ett förtydligande av hur man ser på beroendesituationer. På dessa tre punkter krävs stora förändringar för att idrotten ska ha användbara verktyg för att hantera övergrepp.

– Vi har flera förändringar på gång även inom ridsporten. Stallet ska vara en trygg plats och vi kommer att fortsätta ta krafttag för att detta ska bli verklighet, säger Ulf Brömster.

Här hittar du Aftonbladets artikelserie (låst) > > >

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.